Preventivní přednášky se vrátí do škol po prázdninách

Také v tomto školním roce připravilo Oddělení prevence a vzdělávání Městské policie Jablonec nad Nisou pro děti ze základních škol užitečné přednášky. 

Žákům 5. ročníků byla určená přednáška na téma Kyberšikana a počítačová kriminalita, které se ve dvaceti termínech zúčastnilo celkově 473 žáků. „V sedmých třídách jsme s dětmi probírali téma Ochrana před alkoholismem a jinými toxikomániemi, tabákový zákon a rizika v dopravě“, říká preventista MP Miroslav Lejsek a dodává, že osmnáct přednášek navštívilo celkem 406 žáků.

„Oba typy přednášek se setkaly s příznivou odezvou jak od dětí, tak pedagogů,“ dodává Lejsek s tím, že do budoucna další témata bude oddělení prevence a vzdělávání připravovat a konzultovat nejen s preventisty jednotlivých škol a manažerem prevence kriminality, ale i s odborníky z Policie ČR či OSPODu. Podle jeho slov se preventivní programy MP vrátí do jabloneckých základních škol opět po prázdninách.