Velikonoční rekord zažil Dlaskův statek

Sobotní oslavy Velikonoc navštívil rekordní počet příznivců folklóru.  

Nejen příjemné počasí, ale především každoročně bohatý program, který tu každý rok pečlivě připravují pracovníci turnovského muzea se svými věrnými spolupracovníky, letos přilákaly 2640 návštěvníků. Zatímco jindy prostorné nádvoří u lidové usedlosti bývalého sedláka a písmáka Josefa Dlaska téměř postačí, tentokrát „praskalo ve švech". Naštěstí v přilehlých místech staří i mladí napjatě sledovali ukázky pletení pomlázek, výrobu dřevěných maličkostí i stříhání vlny živým ovcím, takže se nakonec vešli i ti, kteří se na letošní svátky jara vypravili až z Kladna.

Dospělí společně s dětmi vyprovodili k řece Jizeře pověstnou vládkyni zimy-Smrtku, a poté se rozdělili. Pro ty nejmenší se tu střídaly loutkové pohádky divadélka Koník s říkankami a písničkami Evy Kordové, starší se veselili při programu folklórních souborů i u stánků s velikonočním občerstvením. Naprázdno nepřišli ani regionální prodejci u čtrnácti stánků s řemeslnickými výrobky. Zkrátka, „Perla lidové architektury-Dlaskův statek je i dnes přitažlivý pro všechny věkové kategorie návštěvníků", tvrdí ředitelka turnovského muzea, Vladimíra Jakouběová.