BusinessMC vytváří úspěšné www stránky a eshopy s propojením na 60 deníků měst

Hlavní zprávy

Náhradní klíče jsou nezbytné

Ačkoliv jejich zdravotní stav není zcela dobrý, žijí ve svých bytech, kam za nimi dochází jejich příbuzní. Pokud však mají problémy s pohybem, měli by pečující osoby mít náhradní klíče od jejich ...

Město Jablonec nad Nisou zachraňuje historickou dubovou alej

Jablonecký magistrát ošetřil v Kokoníně šest vzrostlých, 150 let starých dubů, které daly jméno ulici Dubová. Náklady se rovnaly částce 33 tis. korun, polovinu činila dotace z rozpočtu ...

O dotace na obnovu památek žádejte do konce února

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo podmínky programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2023. Žádosti na jablonecký magistrát je možné podat do ...

Přechod dopravy zkomplikovalo počasí a elektronika

Rozjezd nového dopravce začal 1. února dobře, všechny spoje vyjely, v průběhu dne se však objevily nedostatky. Nejvíce problematické byly spadlé sítě v palubních počítačích a fakt, že některé ...

Prevence se zaměří na kyberkriminalitu

Jablonec nad Nisou má nový Plán prevence kriminality na léta 2023-2028. V něm je akcentovaná hlavně prevence kyberkriminality. Oproti roku 2021 se k září roku 2022 počet kriminálních činů ve ...

Jablonec chce naslouchat svým občanům

Se členy jabloneckých osadních výborů se na neformálním setkání potkali náměstkyně primátora pro životní prostředí a strategii města Lenka Opočenská a radní Petr Klápště. V programu byly výměna ...

PRO MERITIS pro muzikanta a kronikářku

Poprvé ve svém funkčním období primátora udělil Miloš Vele na Novoročním koncertě v jabloneckém divadle v neděli 1. ledna 2023 večer dvě medaile PRO MERITIS. Za rok 2022 si ji odnesla kronikářka, ...

Víte, jak na zamrzlý zámek?

Ranní mráz sice může z tepla domova vypadat romanticky, ovšem když zamrzne zámek u dveří, je veškeré kouzlo rázem pryč. Co dělat, abyste se v zimním ránu nemuseli spolu s celou rodinou dobývat z ...FASHION MODELS

Kamila Bahulová