Právě se nacházíte:

Aktuality

Náhradní klíče jsou nezbytné

Ačkoliv jejich zdravotní stav není zcela dobrý, žijí ve svých bytech, kam za nimi dochází jejich příbuzní. Pokud však mají problémy s pohybem, měli by pečující osoby mít náhradní klíče od jejich ...

Město Jablonec nad Nisou zachraňuje historickou dubovou alej

Jablonecký magistrát ošetřil v Kokoníně šest vzrostlých, 150 let starých dubů, které daly jméno ulici Dubová. Náklady se rovnaly částce 33 tis. korun, polovinu činila dotace z rozpočtu ...

O dotace na obnovu památek žádejte do konce února

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo podmínky programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2023. Žádosti na jablonecký magistrát je možné podat do ...

Přechod dopravy zkomplikovalo počasí a elektronika

Rozjezd nového dopravce začal 1. února dobře, všechny spoje vyjely, v průběhu dne se však objevily nedostatky. Nejvíce problematické byly spadlé sítě v palubních počítačích a fakt, že některé ...

Prevence se zaměří na kyberkriminalitu

Jablonec nad Nisou má nový Plán prevence kriminality na léta 2023-2028. V něm je akcentovaná hlavně prevence kyberkriminality. Oproti roku 2021 se k září roku 2022 počet kriminálních činů ve ...

Jablonec chce naslouchat svým občanům

Se členy jabloneckých osadních výborů se na neformálním setkání potkali náměstkyně primátora pro životní prostředí a strategii města Lenka Opočenská a radní Petr Klápště. V programu byly výměna ...

PRO MERITIS pro muzikanta a kronikářku

Poprvé ve svém funkčním období primátora udělil Miloš Vele na Novoročním koncertě v jabloneckém divadle v neděli 1. ledna 2023 večer dvě medaile PRO MERITIS. Za rok 2022 si ji odnesla kronikářka, ...

Víte, jak na zamrzlý zámek?

Ranní mráz sice může z tepla domova vypadat romanticky, ovšem když zamrzne zámek u dveří, je veškeré kouzlo rázem pryč. Co dělat, abyste se v zimním ránu nemuseli spolu s celou rodinou dobývat z ...

Jak v dnešní době zajistit dokonale čisté prostředí ve školách?

I když se řešení úklidu, čistoty a hygieny díky pandemii covid-19 ve firmách i institucích během posledních dvou let výrazně zlepšilo, je v České republice stále velký počet těch, kteří řeší tuto ...

Nádoby na plast a papír směřují k rodinným domům

Jablonec nad Nisou spustil pilotní projekt individuálního sběru tříděného odpadu, který spočívá v bezplatném rozmístění nádob na papír a plasty přímo k rodinným nebo menším bytovým domům. První ...

Stránka 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 44 | vše z celkem 433 článků.