Budoucnost patří organizacím s inteligentními obchodními operacemi

Inteligentní obchodní operace jsou zásadní podmínkou udržení tempa s očekáváními zákazníků a dosahování těch nejlepších výsledků v obchodní oblasti.  

Organizace, které využívají výhod inteligentních obchodních operací při rozhodování a přijímání rozhodnutí v reálném čase, budou na nejlepší cestě k tomu, aby v budoucnu prosperovaly, jak ukázala nová zpráva HfS Research a Accenture. Zpráva zakládající se na výzkumném šetření 460 respondentů z celého světa odhalila, že organizace, které umějí využít kombinace inovací, diverzifikace dat a aplikované inteligence, budou nejlépe schopny zvládnout změny v digitální oblasti a využívat daty řízené poznatky k dosahování lepších obchodních výsledků i k posunu zákaznických zkušeností na novou úroveň.

Přechod na inteligentní obchodní operace se velmi rychle stává zásadní záležitostí. Celých 80 % respondentů uvedlo, že se obávají převratných změn a konkurenčních hrozeb, a to především od nově příchozích subjektů s digitálními znalostmi. Zpráva poukazuje na to, že většina organizací v současné době není schopna přijímat rozhodnutí založená na datech z důvodu nedostatku dovedností a technologií nezbytných k jejich zpracování: téměř 80 % dotazovaných organizací uvádí, že 50 až 90 % jejich dat není strukturováno a tato data jsou v podstatě nedostupná. Polovina organizací ve výzkumu také uvedla, že jejich back office neudrží krok s požadavky oddělení, která jsou v přímém kontaktu se zákazníky, pokud jde o podporu digitálních funkcí a naplňování měnících se očekávání zákazníků.

„K tomu, aby organizace uspěly na současném trhu a zajistily si budoucí životaschopnost je nezbytné, aby byly schopné rychle vytěžit dostupné informace, svižně měnit směr a vytvářet a poskytovat nové výrobky a služby. Také je nutné, aby v maximální míře využívaly svých dat k tomu, aby vycítily, předvídaly a reagovaly na vývojové změny jak v reakcích zákazníků, tak trhu,“ uvedla Debbie Polishooková, výkonná ředitelka skupiny pro Accenture Operations.

„Náš výzkum naznačuje, že technologie samotná není univerzálním lékem na všechno. Aby firmy mohly úspěšně přetransformovat své fungování v obchodní oblasti, musejí zaujmout holistický přístup, který propojuje obchodní procesy a odborné znalosti daného odvětví, lidskou vynalézavost a inteligentní technologie. Jen tak mohou získat rychlost, pružnost a vnímavost, které jsou potřebné k podpoře kvalitního rozhodování, dosažení dobrých obchodních výsledků i zkušeností zákazníků. Jde o to, aby pružně reagovaly na změny a věděly, jak se sebevědomě vydat novým směrem,“ dodala Polishooková.

Pokud jde o výrazné digitální změny, 42 % řídících pracovníků uvedlo, že v této oblasti nyní vidí více příležitostí než hrozeb ve srovnání s obdobím před dvěma lety. Za nejvýznamnější faktor podporující pružnost a rychlost v oblasti obchodních operací považují strategie zpracovávající zkušeností zákazníků.

„Pro zajištění posunu ve zkušenosti zákazníků je třeba odbourat bariéry mezi obslužnými odděleními a těmi, která jsou v přímém kontaktu se zákazníkem. Více než polovina respondentů v šetření uvedla, že jejich obchodním sekcím trvá měsíce nebo dokonce roky, než zavedou změny reagující na vyvíjející se potřeby v podnikatelské oblasti,“ uvedl Phil Fersht, CEO a hlavní analytik HfS Research. „Lídry trhu budou podniky, které fungují na bázi modelu OneOffice, tedy inteligentního, jednotného systému fungování, který se vyznačuje hladkými procesy a digitálními funkcemi zaměřenými na vytváření a podporu zkušeností zákazníků.“

Výzkum ukazuje, že budoucnost patří inteligentním obchodním operacím, díky nimž mají firmy přehled nad svými procesy a které jim umožňují provádět rozhodnutí na základě získaných poznatků. Mezi pět základních složek „inteligentních obchodních operací“, které výzkum identifikoval, patří:

-    Inovativní talent. Talent budoucnosti bude muset kromě digitální odbornosti zvládnout i kreativní řešení problémů. Organizace budou potřebovat aktivnější funkci HR a náborový přístup, který využívá trh s talenty. 

-    Báze řízená daty. Firmy se budou muset naučit využívat strukturovaná i nestrukturovaná data z různých zdrojů, aby získaly podklady důležité pro inovace a aby dosáhly lepších výsledků.

-    Aplikovaná inteligence. I při využití automatizace, analytiky a řešení založených na AI budou firmy potřebovat lidi, kteří rozumějí obchodním problémům a umějí aplikovat správnou kombinaci nástrojů pro hledání nových řešení.

-    Využití schopností cloudu. Cloud umožní digitální služby „plug and play“ s lepší integrací různorodých dat, zvládne změny v jejich objemu a pomůže vydat se směrem do prostředí AAS (as-a-service).

-    Ekosystém chytrých partnerství. Firmy budoucnosti budou pro dosahování svých cílů rozvíjet symbiotické vztahy se start-upy, akademickými obcemi, poskytovateli technologií a platforem.