Centrum pro zpracování s odpady by mohlo vyrůst na Brandlu

Zastupitelé Jablonce schválili záměr vybudovat v areálu bývalé výtopny na Brandlu centrum pro zpracování odpadů. Během následujících dvou až tří let tam vznikne nejen sběrné místo a překladiště odpadu, ale i kompostárna na zpracování bioodpadu, která v Jablonci stále citelně chybí.  

Otázku kam s odpadem si vedení města klade už dvacet let. Již mnoho let se také hovoří o tom, že umístění sběrného dvora a překladiště na Proseči je pouze dočasné. Haldy odpadu, projíždějící velká svozová auta a v neposlední řadě kolony osobních aut s přívěsnými vozíky, která přivážejí odpad z domácností trápí obyvatele, kteří bydlí v sousedství stávajícího překladiště. „Lokalita Proseče je mimořádně atraktivní a je jí pro odpadové hospodářství škoda,“ je přesvědčen náměstek primátora Miloš Vele.

„Když se nám vloni podařilo vyřešit situaci s teplem a centrální výtopna na Brandlu přestala sloužit svému původnímu účelu, zůstal průmyslový areál s velkými halami. Začali jsme přemýšlet nad jeho dalším využitím,“ popisuje Vele, jak nápad na nové překladiště vznikl. Celý pozemek je majetku města nebo Jablonecké energetické, což je společnost ve 100% vlastnictví města. „Přístup do areálu umožňuje silnice přes Zelené údolí, přes letos opravený most. V lokalitě nejsou žádné obydlené domy, jimž by mohla projíždějící auta vadit tak jako lidem žijícím na Proseči,“ vysvětluje Vele.  

Využití areálu teplárny pro nakládání s odpady se ukázalo jako ideální i podle studie proveditelnosti, kterou si město nechalo zpracovat u projektové kanceláře ARCHaPLAN, která má zkušenosti s odpadovým hospodářstvím v Hradci Králové nebo v Pardubicích. 

Vybudování centra pro nakládání s odpady studie dělí do tří navazujících etap. V té první by došlo ke zřízení sběrného dvora, překladiště a kompostárny, ve druhé etapě je naplánováno vybudování třídících linek na papír a plast a ve třetí etapě technologické zařízení na skleněný odpad. Stavební úpravy nebudou díky vybavení areálu nijak náročné. Půjde spíš o dodatečné zpevnění a opravu stávajících ploch, rozšíření příjezdové komunikace a případně demolice stávajících nevyužitelných objektů. Finanční náročnost na realizaci všech tří etap rozložených do několika let studie odhaduje na 48 milionů korun, zatím se ale jedná o hrubý odhad. 

Čistota řeky Nisy v těsném sousedství areálu není nijak ohrožena. Součástí areálu stále ještě jsou dnes již prázdné nádrže a jímky na mazut, kterým se kdysi topilo. 

Zastupitelé náměstka Veleho pověřili, aby zajistil zpracování dokumentace a její předložení orgánům státní správy a zároveň aby vedl jednání se společností Severočeské komunální služby s. r. o. o vymístění stávajícího překladiště z Proseče do prostor bývalé výtopny Brandl. 

Lokalita Brandl už v historii byla využívaná jako průmyslová. Právě zde stál mlýn, textilka nebo později jablonecká plynárna a elektrárna.