Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou

Cíl projektu: vybudovat a rozšířit zázemí pro kvalitní poskytování sociálních služeb a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb i sociální práce s cílovými skupinami. 

•    poskytovatel:  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
•    celkové náklady: 14,3 Kč (stavba 11,5 mil. Kč, nábytek 1,6 mil. Kč, počítačové vybavení 0,2 mil. Kč)
•    výše dotace: 11,1 Kč (EU 10,5 mil Kč, ČR 0,6 mil. Kč) 
•    fyzická realizace: květen – listopad 2018
•    udržitelnost do roku 2024

Předmět plnění: stavební úpravy objektu v ulici 5. května č. p. 193 v Jablonci nad Nisou s cílem rozšířit stávající provoz zařízení pro děti a mládež v 1. podlaží o dosud nevyužívané prostory ve 2. a 3. nadzemním podlaží, čímž vznikne Centrum terénních a sociálních služeb, kde budou poskytovány tři sociální služby.

DŘEVĚNÝ DŮM TU STÁL UŽ PŘED ROKEM 1843

Nejstarší plán na dům v ulici Wustungergasse č. p. 1, dnešní Revoluční, je z roku 1872. Tehdy si tu na půdorysu někdejšího dřevěného domu se zahradou, jenž tu stál už před rokem 1843, nechal Josef Schwan vystavět nový bytový dům od známého jabloneckého stavitele Womatschky. 

Při sčítání lidu v roce 1921 tu bydlelo 19 lidí. Rodinu Schwanů lze v domě na rohu ulic Revoluční a 5. května vystopovat ještě při sčítání v roce 1931, kdy v něm pronajímala prostory Berta Schwan, vdova po pasíři Adolfovi. Kromě několika firem na výrobu skleněného zboží a krejčovské dílny tu měla v průběhu doby sídlo také lékárna U Spasitele.  

V novodobé historii dům dlouho chátral, až 1. října 2009 tu ve zrekonstruovaném přízemí město Jablonec nad Nisou otevřelo Nízkoprahový klub pro děti a mládež Kruháč, jehož provozovatelem se stala Diakonie Českobratrské církve evangelické. A u jeho zrodu tu tehdy stála ředitelka jabloneckého střediska Diakonie ČCE Michaela Albrechtová. „Klub Kruháč bude usilovat o to, aby děti a mládež znali rizika plynoucí z dospívání a nedostávali se do konfliktu se společností. Nízkoprahovost znamená maximální dostupnost sociálních služeb - tedy zdarma, s možností anonymity příchozích. Kruháč bude bezpečné místo, kde nebude nikdo porušovat ničí práva,“ řekla tehdy a dodala, že přínosem klubu je prevence. 

PO DESETI LETECH

Loni se do domu v ulici 5. května nastěhovali stavbaři znovu. Tentokrát se už pouze neupravovalo kosmeticky přízemí, ale rekonstrukce probíhala opravdu od sklepa po půdu. 

Práce začaly loni v květnu s tím, že hotovo musí být do konce listopadu. Dům prošel důkladnou rekonstrukcí. „Nejprve se bouralo, pak znovu stavělo - např. strop i výtahová šachta pro bezbariérový přístup do vyšších pater. Měnila se střecha i vnitřní dveře, nové jsou veškeré rozvody,“ vypočítává velmi krátce Radka Poprová z oddělení investiční výstavby. 

Největší komplikace způsobil strop ve druhém patře. „Část původního dřevěného krovu skrytá ve zdivu byla totiž napadená dřevomorkou.  Degradované řezivo bylo nutné postupně vybourat a nahradit,“ upřesňuje Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby. Nečekané potíže znamenaly zdržení a posun v harmonogramu, nyní však Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou svítí novou zelenou fasádou, na které se obnovily i půvabné historické ozdoby.   

INTENZÍVNÍ STAVBA OD KVĚTNA DO LISTOPADU

Po více jak půlroční intenzívní rekonstrukci je Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou v ulici 5. května hotové. Rekonstrukce vyšla na více jak 14 milionů korun, město na ni získalo 11milionovou dotaci z Evropské unie a státní pokladny.

„Projekt Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou město zpracovalo jako projektovou fiši a zařadilo do zásobníku záměrů Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) Liberec – Jablonec nad Nisou v roce 2015. Předložit žádost na rekonstrukci objektu v ulici 5. května do výzvy o dotaci na sociální infrastrukturu se město rozhodlo o dva roky později. V témže roce uzavřelo s Diakonií ČCE – středisko Jablonec nad Nisou také smlouvu o vzájemné spolupráci,“ vysvětluje náměstek pro rozvoj města Jakub Chuchlík.

„O finanční dotaci požádalo město v říjnu 2017, doporučení k financování projekt Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou získal v polovině února 2018. Udržitelnost projektu je stanovená do roku 2024,“ připomíná vedoucí oddělení dotací Iveta Habadová.

VŠE POD JEDNOU STŘECHOU

V přízemí zůstal nízkoprahový klub, který se však rozdělil na dvě části: „Dole našel útočiště klub pro děti od 6 do 14 let, o patro výše se přestěhují mladí od 15 do 26 let,“ připomíná Albrechtová a dodává, že zrenovované podkroví nabídlo místo pro další služby Diakonie. 

O horní patro se dělí zázemí terénní pečovatelské služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a ambulantní i terénní sociálně aktivizačních služby pro rodiče s dětmi. Děti si tu mohou hrát, zatímco maminky hledají se sociální pracovnicí řešení problémů v oblastech bydlení, zaměstnání, dluhů, výchovy dětí či vedení domácnosti. „Ambulantní formu této služby můžeme nyní poskytovat konečně v adekvátních prostorách právě díky tomu, že se nám podařilo všechny naše služby sestěhovat,“ pochvaluje si ředitelka jabloneckého střediska Diakonie ČCE.  

Před rekonstrukcí budovy v ulici 5. května pracovaly jednotlivé služby Diakonie na několika místech Jablonce. „Sídlo a zázemí pro terénní pečovatelky jsme měli na evangelické faře v ulici Pod Baštou. Pro poskytování sociálně aktivizačních služeb jsme využívali prostory Spolkového domu,“ konstatuje Michaela Albrechtová. Po dobu rekonstrukce bylo nízkoprahové centrum Kruháč přestěhované do městského domu v Lidické ulici. 

ZA SVOU PRÁCI DOSTALI VÝBORNOU     

Jablonecké středisko Diakonie ČCE je od roku 2008 aktivním členem komunitního plánování. Sociálně aktivizační služby pomáhají rodinám s jedním či více dětmi ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností, sociálním vyloučením a možným odebráním dětí. Ročně tak podpoří minimálně 30 - 40 rodin, což je zhruba 120 osob. 

„Dosud jsme služby poskytovali v terénu pro jablonecký region, v původních malých prostorách i omezeně ambulantně. V těch nových se můžeme věnovat ambulantní formě s kvalitnějším a větším zázemím. Rodiny tak budou moci přijet se svými starostmi za námi, bez toho aniž by se obávaly, že nemáme místo a klid na jednání,“ podotýká Michaela Albrechtová. 

Terénní pečovatelská služba se stará o seniory a osoby se zdravotním postižením, kteří se neobejdou bez pomoci druhého člověka. Diakonie v Jablonci tuto službu poskytuje od roku 2007, v roce 2011 ji inspekce kvality ocenila na výbornou. 

„Existence podobných center a nízkoprahových klubů je pro město velmi důležitá. Nejenže služby Diakonie pomáhají seniorům či lidem se zdravotním hendikepem, pomáhají také osobám ohroženým sociálním vyloučením. Navedou je na správnou cestu, pomohou jim poznat sebe sama, vzbudit touhu po vzdělání či najít smysluplnou práci. Pomohou praktickými radami i trpělivým nasloucháním bez kritiky. Mnohdy suplují chybějící rodinu, proto si jejich práce velmi vážím,“ zamýšlí se náměstek pro oblast humanitní a sociální David Mánek. 

DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ 

Působí ve 33 střediscích, která pracují na sto čtyřiceti místech po celé republice. Středisko v Jablonci nad Nisou zahájilo svou činnost zřízením pečovatelské služby v roce 2007, od října 2009 provozuje Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kruháč určené osobám od 6 do 26 let.  V roce 2014 na základě podnětu z komunitního plánu založila Diakonie sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Na jaře roku 2017 nabídku rozšířila o poskytování nízkoprahových služeb prostřednictvím klubů Padák a Cajk i do Mšena a Frýdlantu. V Libereckém kraji poskytuje Diakonie ČCE pět sociálních služeb – čtyři z nich jsou v Jablonci nad Nisou a jedna ve Frýdlantu. 

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ (IPRÚ) LIBERCE A JABLONCE NAD NISOU

Schválila všechna ministerstva – práce a sociálních věcí, pro místní rozvoj i dopravy - v roce 2016. Jeho prostřednictvím má vymezená aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou šanci čerpat v letech 2016-2023 z evropských fondů až 2,6 mld. Kč. 

K největším jabloneckým projektům patří výstavba nového přestupního terminálu v ulici Kamenná, který propojí městskou, meziměstskou, vlakovou i tramvajovou dopravu a nabídne podzemní parkoviště. „Kromě centra je hotový projekt modernizace ZŠ Mozartova, letos by měly stejnou proměnou projít základní školy v ulicích Liberecká, Pasířská a v Kokoníně, v realizace je navýšení kapacity školky v Nové Pasířské, na dalších projektech stále pracujeme,“ doplňuje Iveta Habadová.