Dnes končí na Liberecku analogové vysílání

Dnes, ve čtvrtek 30. června 2011, v nočních hodinách dojde na Liberecku k vypnutí analogového vysílání analogové vysílání. České radiokomunikace pracují na výstavbě digitálních dokrývačů v oblastech, kde není dostačující digitální příjem z hlavního vysílače.

České Radiokomunikace (ČRa) coby technický operátor sítí budují digitální televizní sítě včetně sekundární sítě digitálních dokrývačů na základě přání a požadavků svých zákazníků, tedy jednotlivých televizních stanic. Prvním krokem při stavění sítě je vybudování primární digitální TV sítě využitím velkého výkonu (tzv. hlavních vysílačů), jak stanovuje Nařízení vlády o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (tzv. Technický plán přechodu, „TPP“). Ten určuje podmínky přechodu z analogového na digitální televizní vysílání.

Poté, co je vybudována primární síť, provedou ČRa ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem měření signálu v dané oblasti. Kvůli geografickému charakteru České republiky se v několika málo lokalitách, zejména v kopcovitém terénu, může stát, že je příjem televizního signálu z hlavního vysílače horší až nedostatečný. V takovém případě navrhujeme našim zákazníkům, a to na základě výsledků měření pokrytí, efektivní návrh řešení na dokrytí dotčeného území prostřednictvím sekundární sítě tzv. digitálních dokrývačů.

Technický plán přechodu stanovuje harmonogram přechodu z analogového na digitální TV vysílání. Jeho součástí jsou závazné nejzazší termíny pro vypínání analogového vysílání a zapínaní digitálního vysílání z hlavních vysílačů včetně stanovení jejich maximálních výkonů a omezení záření jednotlivých antén (jejich směrování). Všechny tyto podmínky České Radiokomunikace coby technický operátor digitální sítě dodržují. Digitální sítě jsou navrženy tak, aby efektivně splnily podmínky stanovené v TPP, nikoli jako identická náhrada analogových sítí.

Technický plán přechodu nedefinuje časový plán pro vypínání analogových vysílačů malého výkonu, tzv. televizních převaděčů, pouze určuje nejzazší termín jejich vypnutí, který je stanoven na listopad 2011 a červen 2012 pro územní oblast Jeseník a Zlínsko. Aby bylo zaručeno co největší pokrytí digitálním TV signálem, spustí České Radiokomunikace 26 hlavních vysílačů v multiplexech 1 a 2, což je o 13 více než určuje TPP, a zcela nad rámec TPP vybudují v každé síti 50 digitálních dokrývačů. Je na zákaznících digitálních multiplexů, tedy jednotlivých televizních stanicích, kdy a kde dají pokyn k vybudování digitálních dokrývačů a také k vypnutí analogových převaděčů.

www.liberec.cz