Do zastupitelských lavic zasedli studenti

V úterý 19. března jednalo ve velkém sále jablonecké radnice výrazně omládlé zastupitelstvo. Složené bylo ze studentů 1. a 2. ročníku Gymnázia U Balvanu a organizovali jej Mladí demokraté. 

Na rozdíl od simulovaného studentského zastupitelstva v roce 2016, které organizovala společnost Agora CZ, to letošní řídili studenti zcela sami. Do křesel zvolených zastupitelů usedli podle politických klubů, které tvoří skutečné jablonecké zastupitelstvo. Vedení města dorazilo v podstatě v roli hostů. 

Dopoledne bylo spíše v duchu teoretickém, kdy se studenti seznamovali s tím, jak zastupitelstvo, rada a magistrát pracuje, čím se musí řídit. O samosprávě a státní správě zasvěceně hovořil tajemník magistrátu Marek Řeháček a ve svém vystoupení prošel několika historickými obdobími. 

Další slovo patřilo primátorovi města Milanu Kroupovi, jenž hovořil o svém působením na radnici a zkušenostech, které od listopadových voleb v čele města nabyl. „Moje zkušenost je čtyřměsíční. Když sem člověk vstupuje, má určité představy – ale že vstoupíte do samosprávy a změníte svět, je představa naprosto lichá. Způsob práce v samosprávě je odlišný od komerčního světa, je třeba brát v úvahu dlouhou řadu zákonů. Za sebou máme čas učení a získávání zkušeností, jak město rozvíjet a dělat ho stále hezčím a lepším,“ konstatoval Milan Kroupa a připomněl studentům několik kauz, které provázely začátek jeho působení na radnici. „Všechny jsme ustáli a jsem přesvědčený, že jsme se vydali správným směrem,“ dodal primátor a přidal konkrétní příklad lednového jednání o městské hromadné dopravě v Jablonci. Vysvětlil, že práce primátora není jen o rozsvěcení vánočního stromu, vítání občánků a předávání květin významným osobnostem. Ale že je to spousta práce náročné na čas a pokud se studenti budou chtít politické činnosti věnovat, pak se musí připravit také na setkání s médii, která nejsou vždy jednoduchá. „Ale pokud se pro tuhle práci rozhodnete, pak vám rozhodně budu držet palce,“ uzavřel své vystoupení primátor statutárního města Jablonec nad Nisou Milan Kroupa. 

Studenti pak podrobili zvídavým otázkám také zbytek vedení města, náměstky Jakuba Chuchlíka a Štěpána Matka i radního pro participaci Petra Klápštěho. Hovořilo se např. o majetku města, o plánovaných opravách bytového fondu, o městském rozpočtu apod.

Odpolední část simulovaného zastupitelstva se pak už nesla v duchu skutečného jednání zastupitelstva. Studenti si vybrali tři body z lednového programu jabloneckých zastupitelů: březnové vyvěšení tibetské vlajky, problematiku K-centra a finančního příspěvku města na vybudování jeho střediska ve Střelecké ulici uvedl a se studenty diskutoval náměstek pro humanitní a sociální oblast David Mánek, vznik osadních výborů probíral radní Petr Klápště. 

Mladí demokraté jsou spolkem mladých lidí s aktivním přístupem k životu a společenskému dění. Spolek se zabývá vzděláváním, pořádáním tematicky zaměřených konferencí, simulačních jednání zastupitelstva formou naučných soutěží, seminářů, přednášek, neformálních diskusních setkání (www.mladidemokrate.cz).