Dopravní výchova v Jablonci funguje dobře

Za dopravní výchovu žáků 4. ročníků základních škol z Jablonce i celého Jablonecka získala Městská policie Jablonec nad Nisou dotaci ve výši 80 tisíc korun. Na Dětském dopravním hřišti ve školním roce 2017/18 úspěšně složilo průkaz cyklisty 727 dětí. 

Dopravní hřiště spravuje Městská policie Jablonec nad Nisou. Zatímco o letních prázdninách je otevřené pro veřejnost a slouží spíš pro zábavu, během školního roku tu probíhá dopravní výchova žáků 3. a 4. tříd základních škol z Jablonce a okolních obcí.

„Výuka probíhá dle Tematického plánu dopravní výchovy pro žáky 4. tříd základních škol vydaného Ministerstvem dopravy – BESIP,“ konstatuje ředitel městské policie Luboš Raisner a dodává, že ve školním roce 2017/18 průkaz cyklisty úspěšně složilo 727 dětí z Jablonecka. Dotace z Libereckého kraje činí 100,- Kč na žáka 4. čtvrté třídy a výukovou hodinu a vyplácí se do maximální výše 80 tisíc korun. Další dotace přímo na výuku dopravní výchovy poskytuje Centrum služeb pro silniční dopravu, což je příspěvková organizace Ministerstva dopravy. Výše této dotace činí 200,- Kč na žáka a výukovou hodinu. 

Z krajské dotace městská policie pořídila další vybavení dopravního hřiště. „Zakoupili jsme 8 koloběžek, které využíváme jednak k praktické výuce dopravní výchovy a jednak v době letních prázdnin i pro veřejnost. Koloběžky jsou na silnicích k vidění stále častěji a je potřeba znát pravidla bezpečnosti silničního provozu,“ říká vedoucí dětského dopravního hřiště Ivana Bohuslavová. „Kromě koloběžek jsme zakoupili i 3 odrážedla pro naše nejmenší návštěvníky a peníze z dotace jsme využili i k nákupu reflexních prvků, které slouží především jako odměny a drobné dárky při preventivních akcích,“ dodává Bohuslavová. Dopravní hřiště v Jablonci nad Nisou ročně navštíví téměř 7 tisíc dětí, přičemž o letošních prázdninách sem zavítalo 773 dětí a 417 dospělých.