Došetřování neodevzdaných sčítacích formulářů

Český statistický úřad připravuje na nadcházející dny tzv. došetřování neodevzdaných sčítacích formulářů.

Při této akci vybraní sčítací komisaři, kterými jsou v tomto případě výhradně zaměstnanci ČSÚ, navštíví ty domácnosti, které prokazatelně sčítací formuláře převzaly, ale dosud je žádným způsobem vyplněné neodevzdaly. ČSÚ dává touto akcí domácnostem ještě jednu možnost, jak splnit svou povinnost a formuláře odevzdat.

K této akci vydal Český statistický úřad Oznámení o došetřování neodevzdaných sčítacích formulářů. Zároveň zveřejňujeme vývěsky s vymezením území, na němž je došetřování prováděno, jmény a čísly průkazů sčítacích komisařů oprávněných provádět došetřování a dalšími údaji. Seznam sčítacích komisařů oprávněných k došetřování je zveřejněn rovněž na internetových stránkách www.scitani.cz.

Došetřování bude probíhat ve dnech 19. až 30. května, internetový server, na němž je možné sčítací formuláře vyplnit a odeslat elektronicky, bude v provozu až do 5. června.

www.liberec.cz