Fond na zlepšení úrovně bydlení je občanům k dispozici už 16 let

Prostřednictvím Fondu na zlepšení úrovně bydlení (FZÚB) jablonecká radnice už od roku 2002 nabízí občanům zápůjčky na obnovu jejich bydlení. Letos má pro tento účel opět připraveny 2 miliony korun. FZÚB bude v roce 2018 hospodařit s částkou 14,8 milionu korun.   

V minulých letech se z fondu kromě zápůjček fyzickým a právnickým osobám poskytovaly také finanční prostředky z dotačních programů na podporu technické infrastruktury a obnovy městské památkové zóny. Peníze přidělené v rámci dotačních programů se ale budou vyplácet již přímo z konkrétních rozpočtových položek. Ve FZÚB pro rok 2018 zůstávají jen zápůjčky na zlepšení úrovně bydlení v objemu 2 miliony korun, přičemž pro fyzické i právnické osoby je rezervováno po 1 milionu. 

V roce 2017 bylo ve fondu 8,2 milionu korun. Zůstatek k 31. 12. 2017 činil 6,6 milionu. Ze schválených zápůjček v celkovém objemu 800 tisíc korun bylo skutečně vyplaceno 292 tisíc korun. Lidé žádali o peníze na rekonstrukci sociálního zařízení, zateplení nemovitosti, rekonstrukci topení a výměnu oken. Dvě osoby nakonec zápůjčku nevyužily a třetí žadatel nedočerpal v plné výši. Ze schválených výzev na výstavbu infrastruktury (domácí čistírny odp. vod) a obnovu městské památkové zóny byly dočerpány dotace ve výši bezmála 1,3 milionu. 

Celkový objem peněz ve fondu je pro letošní rok 14,8 milionu korun, přičemž zůstatek z loňského roku je 6,6 milionu a 7 milionu korun je naplánováno z prodeje městských nemovitostí. Splátky zápůjček a úroky jsou naplánovány ve výši 1,1 milionu korun. 

Úroková sazba pro zápůjčky z FZÚB je od října 2016 ve výši 2 % p. a.