Hasiči v Semilech mají za sebou těžký rok

Semilská jednotka sboru dobrovolných hasičů má za sebou hektický a zátěžový rok. V Podmoklicích, kde má základnu, působí 21 jejích členů.  

Před polovinou prosince měli na kontě 27 událostí. „Pokud k tomu připočtěme ještě pětkrát zálohu na stanici, stejný počet planých poplachů a jedno taktické cvičení dálkové přepravy vody na Nouzově, dostáváme se k rekordnímu počtu 38 výjezdů," vypočítali hasiči.

„Průměrná doba výjezdu jednotky od vyhlášení poplachu činila 6,5 minuty, což je 3,5 minuty pod zákonným limitem, a tudíž u lidí vykonávajících tuto činnost dobrovolně a souběžně s civilním povoláním úctyhodný čas," uvedla mluvčí semilské radnice Renata Coufalová.

Kromě skoro 40 hodin strávených u zásahů absolvovali členové i pravidelnou odbornou přípravu a simulaci na polygonu v garáži hasičské zbrojnice. Podíleli se na přípravě a údržbě techniky a hasičské zbrojnice a účastnili se společenských a sportovních akcí. „Letošní rok byl pro nás velice příznivý i z hlediska dotací," informovala pracovnice krizového řízení města Iveta Medková.

„Podařilo se nám uspět se čtyřmi žádostmi v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje. Obdrželi jsme 24.500 korun na nákup dvou zásahových obleků a dvou párů bot, 24.460 korun na pořízení nového digitálního terminálu pro lepší komunikaci s krajským operačním střediskem a jednotkami HZS, 24.000 korun na hadice, protichemické obleky a obaly na kompozitní tlakové lahve a především pak 300.000 korun na nákup nového dopravního automobilu. Ten nahradí 26 let starou a již dlouho dosluhující Avii." Práci hasičů ocenila také semilská starostka Lena Mlejnková.

„Vážím si jejich obrovského nasazení při dobrovolné činnosti a poděkování patří i jejich zaměstnavatelům, kteří hasiče při zásazích uvolňují z pracovního procesu," řekla starostka.