Jablonec chce naslouchat svým občanům

Se členy jabloneckých osadních výborů se na neformálním setkání potkali náměstkyně primátora pro životní prostředí a strategii města Lenka Opočenská a radní Petr Klápště. V programu byly výměna zkušeností, informace o participativním rozpočtu i spolupráce města a výborů. Setkání se uskutečnilo v rámci místní Agendy 21.

Jaké jsou pravomoci osadních výborů, které komunikační kanály se statutárním městem existují a je vhodné je využívat a další informace naplnily hodinu a půl trvající neformální setkání, které se konalo v koncertním sále Základní umělecké školy v Jablonci nad Nisou.

„Prvním impulsem tohoto setkání bylo seznámit členy osadních výborů s novým vedením města, zvláště s osobami, které mají agendu osadních výborů v gesci, a zodpovědět dotazy. Chceme být otevření námětům Jablonečanů, důležité je i sdílení zkušeností mezi výbory.

S podněty veřejnosti chceme pracovat systematicky, což bude úzce souviset také se strategickým plánováním,“ říká náměstkyně pro životní prostředí a strategii města Lenka Opočenská.

„Představili jsme také záměr více konzultovat s osadními výbory aktuálně rozpracovaná rozhodnutí, konkrétní projekty a územně plánovací podklady a dokumentace města,“ uvádí radní Petr Klápště, který má na starosti územní plánování, a pokračuje: „Já sám jako předseda osadního výboru navíc rád využiji sdílené nápady ostatních, jako například společné jednání dvou sousedních osadních výborů na sdílená témata nebo zapojení do úklidových akcí.“

Jablonečtí zastupitelé budou ve čtvrtek 19. ledna schvalovat nové předsedy a nové členy osadních výborů. Zákon o obcích stanoví, že výbor musí mít minimálně tři členy, horní hranice není omezená, vždy však musí být počet lichý. Kontaktní osobou na jabloneckém magistrátě je pro osadní výbory Jan Štol, stol@mestojablonec.cz. Statutární město Jablonec nad Nisou má devět osadních výborů, nejstarším z nich je OV Kokonín, naopak nejmladším OV Žižkův Vrch.