Jablonec na zajištění veřejné hromadné soutěže vyhlásí soutěž

Dopravní obslužnost na Jablonecku bude od 1. února 2023 po dobu dalších deseti let zajišťovat externí dopravce, který vzejde z veřejné soutěže. Rozhodli o tom na svém březnovém jednání jablonečtí zastupitelé.

„Všechny tři předložené alternativy zajištění městské hromadné dopravy – dopravcem externím, vnitřním (Dopravním podnikem měst Liberec a Jablonec nad Nisou, a.s., - DPMLJ) nebo vlastním (Jablonecká dopravní, a. s. – JD) se dají realizovat v termínu 22 měsíců, přičemž každá z nich má svá specifika,“ konstatoval primátor Jiří Čeřovský.

Zastupitelé se po delším jednání rozhodli dále pracovat s první variantou, která navrhla zajištění dopravní obslužnosti Jablonecka od 1. 2. 2023 na dalších deset let prostřednictvím zadávacího řízení na poskytování přepravních služeb ve veřejné linkové dopravě externím dopravcem. Zároveň zastupitelé uložili primátoru Jiřímu Čeřovskému společně s ekonomickým náměstkem Milanem Kouřilem rozhodnutí naplnit a o všech krocích je informovat.