Jablonec věnuje skleněnou výzdobu Muzeu skla a bižuterie

Dne 23. května 2019 zastupitelé města schválili darování uměleckého díla, které v minulosti tvořilo skleněnou výzdobu obřadní síně v budově jablonecké radnice. Jedná se o soubor skleněných částí díla od autorů prof. Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové.  Statutárního města Jablonec nad Nisou převede dílo do majetku Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. 

„Důvodem, proč jsme přistoupili k darování skleněné výzdoby muzeu, je nevyužitelnost tohoto díla pro potřeby města. Máme zájem, aby původní skleněná výzdoba byla restaurována a následně prezentována veřejnosti v rámci muzejní kolekce českého skla,“ říká primátor Milan Krupa a dodává, že podmínkou darování díla jabloneckému muzeu je uvedení dárce, tj. statutárního města Jablonec nad Nisou při prezentaci skleněného daru veřejnosti.