Jablonecká ZŠ 5. května se dočká širší modernizace

Jabloneckou Základní školu v ulici 5. května čeká rozsáhlá rekonstrukce, která bude rozdělená do čtyř etap. První dvě se budou realizovat ještě letos, přičemž část bude dokončená do začátku nového školního roku. V rámci celého projektu přibydou ve škole šatny, bezbariérovost zajistí i nový výtah, modernizované budou dílny, odborné učebny, kuchyňka a v objektu v ulici Sokolí družina i bezbariérový přístup.

Představitelé magistrátu společně s vedením ZŠ 5. května v loňském roce dlouho jednali se zástupci programu Montessori, jenž je součástí školy, o dalším rozšíření tříd Montessori 2. stupně. Řešení naráželo na kapacitní možnosti školní budovy v ulici 5. května. Město jako zřizovatel školy se tehdy na základě technického posouzení a souhlasu zástupců Montessori i vedení ZŠ 5. května rozhodlo pro rekonstrukci přízemí, šaten a venkovních prostor tak, aby se přizpůsobily potřebám Montessori, a to nejdéle do 1. 9. 2022. „Toto rozhodnutí se změnilo. ZŠ 5. května se nakonec dočká velkorysejší modernizace, než jaká byla původně plánovaná,“ říká jablonecký náměstek pro oblast humanitní David Mánek. 

„Stále platí, co jsme slíbili, že do 1. 9. 2022 ve škole vznikne jedna nová učebna pro děti navštěvující program Montessori. Otevřela se ale nová cesta, která škole a dětem přinese mnohem více, než jsme očekávali původně,“ informuje náměstek Mánek s tím, že po konzultacích s autorem nové studie, městským architektem Davidem Pavlištou, a ve spolupráci s projektantem Radovanem Novotným se původní záměr rozšířil a rozdělil do čtyř etap. „Oproti původnímu plánu úpravy přízemí, školnického bytu na šatny a vstupních prostor do školy vzniknou minimálně dvě plnohodnotné třídy navíc. Naplánovaná je i rekonstrukce vnějšího vzhledu budovy. Část akcí realizujeme jako projekty tzv. Integrované územní investice (ITI) umožňující čerpání finančních prostředků ze strukturálních a investičních fondů EU. Věříme, že po zpracování projektové dokumentace bude vše stavebně dokončeno do konce roku 2022, nejdéle 2023,“ říká David Mánek. 

„V rámci 1. etapy vznikne do 1. září jedna nová učebna ZŠ Montessori. Stejná etapa počítá v období let 2022 a 2023 dále s úpravou bytu školníka na šatny pro ZŠ Montessori, ale i s vybudováním dalších dvou tříd pro navýšení její kapacity. Studie proveditelnosti musí ještě potvrdit, že vzniklé prostory budou vyhovovat hygienickým normám,“ popisuje jednotlivé etapy Petr Roubíček, náměstek pro rozvoj města Jablonec nad Nisou, a pokračuje: „Během 2. etapy modernizace ZŠ 5. května se letos zpracuje dokumentace k ITI projektu modernizace učeben, kuchyňky, dílny, kabinetu, výtahu, všech WC, konečné přeměny bytu školníka na šatny včetně bezbariérového přístupu, družiny a bezbariérového přístupu v budově v Sokolí ulici.“ 

V roce 2023 se podle náměstka Roubíčka počítá s vypracováním studie proveditelnosti 3. a 4. etapy a na ní navazujícího projektu ITI (modernizace dvou odborných učeben ve 2. a 3. poschodí - fyzika, chemie, přírodopis a jazyková učebna). Ve 4. etapě je v plánu výměna oken, zateplení obvodového a střešního pláště včetně vzduchotechniky objektu v ulici 5. května. Zároveň budou vyměněné i všechny vnitřní instalace. To vše s termínem dokončením dle akčního plánu v roce 2025.