Jablonečtí VPP uklidili nejen Nisu

Čtyři a půl tuny odpadu vyklidili jablonečtí pracovníci veřejně prospěšných prací (VPP) z řeky Nisy. Po dohodě s Povodím Labe, s. p. v létě čistili řeku ve městě od naplavenin a odpadů.  

„Našli jsem tam tolik nábytku, že by se z toho dal zařídit byt,“ povzdechla si Hana Dašková, vedoucí odd. veřejně prospěšných prací jabloneckého magistrátu. V řece kromě nábytku plavaly i odpadky a také pneumatiky. „Kdybychom je poskládali na sebe, dosáhly by až do výšky prvního patra,“ dodala Dašková. „Jablonec letos slaví 150 let, a úklidem můžeme k oslavám přispět i my, tak proč to neudělat,“ říká upřímně jeden ze zkušených předáků Petr Petr.

Málokdo ví, že řeka Nisa na Brandlu, která je schovaná za areálem teplárny a přístup k ní je díky strmým břehům dost obtížný, vypadá jako horská šumavská říčka Vydra. Mezi velkými kameny, tzv. hrnci, přes něž teče průzračná voda, se také našlo dost nepořádku. Právě tam, na závěr úklidu, byli jablonečtí vépépáci“, jak se lidem ve vestičkách na magistrátu říká, odměněni. Podařilo se jim vidět a chytit do ruky pstruha duhového. „Brali jsme to jako poděkování za vyčištění řeky, pohladili jsme si ho, slíbili, že se za rok vrátíme a pustili zpátky,“ vypráví usměvavá Hana Dašková, drobná žena, která svému stočlennému týmu vládne pevnou rukou. 

Úklid v řece i v lese

Úklid koryta Nisy ale není jedinou aktivitou, kterou se tým pracovníků VPP v létě zabýval. Kromě tradičních úklidů a průběžné likvidace černých skládek se letos zaměřili na pletí chodníků. „V současné době dokončujeme pletí poměrně dlouhého úseku chodníku v Proseči, bylo to na základě požadavků osadního výboru,“ konstatuje Dašková. Zejména ženský tým má zásluhu na vyčištění a vypletí lesoparku u Domova důchodců v Jabloneckých Pasekách a také odstranění náletů z „Háje hrdinů“, kde jsou pomníčky s ostatky zemřelých vojáků z 1. světové války. „Toto místo plánujeme ve spolupráci s Lesy ČR obnovit jako připomínku 1. světové války. Vyčištění prostoru pracovníky veřejně prospěšných prací bylo prvním krokem, teď doufám, že dojde díky spolupráci s Lesy ČR na celkovou úpravu místa, a pokud to bude možné, rádi bychom zde umístili pamětní desku se jmény vojáků, které Háj připomínal,“ dodává tajemník magistrátu Marek Řeháček a připomíná tak záměr jablonecké radnice, obnovit památníky 1. světové války.

Stěhování a úklidy ve školách

Pracovníci VPP také pomáhali na závěr prázdnin ve školách a školkách, aby bylo vše uklizené a připravené. „Moc nám pomohli při stěhování vybavení do dvou tříd i při vyklízení cvičné kuchyňky, to bylo hodně nábytku. Pomáhají při úklidech, jak při těch hrubých po letošní rekonstrukci toalet, tak i během roku, když potřebujeme záskok za uklízečku. Tým VPP pro nás znamená velikou pomoc a spolupráce s paní Daškovou je naprosto bezproblémová,“ nadšeně chválí pracovníky VPP ředitelka ZŠ Mozartova Marcela Rousová.

Pracovníci veřejně prospěšných prací se starají i o úklid kolem domů zvláštního určení, kde bydlí zejména senioři. Pracují také v tamních recepcích a slouží tak trochu jako ostraha objektu. Ženy většinou uklízejí, muži stěhují a provádějí údržbové práce. Přímo na radnici se podíleli například na rekonstrukci zasedací místnost 203; pracovníci řízení provozním oddělením úřadu prováděli i odbornější činnosti - škrábali omítku, vykopávali a vyváželi podlahu, když se zjistilo, že je napadená dřevomorkou. 

„Práce kolegů vykonávajících VPP pro město pro nás není jen výhodná a má hmatatelné výsledky, ale vnímáme především její sociální rozměr, kdy řada pracovníků kvůli nejrůznějším věkovým či zdravotním handicapům dlouhodobě nemůže najít na běžném trhu práce uplatnění,“ konstatuje tajemník Řeháček. 

Lepší místo – snadné řešení

Jsou to právě pracovníci VPP, kteří často reagují na podněty občanů zaslané prostřednictvím aplikace Lepší místo. „Dostaneme-li podnět na úklid či odvoz nepořádku, oslovíme oddělení VPP, je to nejrychlejší řešení. Reakce je téměř okamžitá,“ potvrzuje Martin Oklamčák z odd. interního auditu a stížností, kde se shromažďují tipy a podněty zaslané prostřednictvím mobilní aplikace Lepší místo. 

Spolupráce s Úřadem práce je velmi dobrá

Jablonecký magistrát po dohodě s Úřadem práce vytvořil 110 pracovních míst, na nichž zaměstnává lidi dlouhodobě evidované jako nezaměstnané. „S dlouhodobě nezaměstnanými, resp. pracovníky veřejné služby a veřejně prospěšných prací pracujeme systémově. Úzce spolupracujeme s Úřadem práce a snažíme jim vytvářet podmínky, aby se mohli zapojit do běžného života a aby získali pracovní návyky. Jejich organizaci i uplatnění se postupně zlepšujeme a jsem rád, že je jejich práce ve městě vidět,“ konstatuje primátor Petr Beitl a dodává, že zapojení nezaměstnaných do údržby a zlepšování vzhledu města přispívá k sociálnímu smíru ve společnosti. 

Úřad práce hradí magistrátu náklady na mzdy pro pracovníky VPP, které se pohybují většinou na úrovni minimální mzdy. Ostatní náklady hradí město. V roce 2015 magistrát vydal na zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných cca 2 miliony korun. Úspory, které práce VPP generuje, jsou ale mnohonásobně vyšší.