Jak na šetrnější a dostupnější veřejnou dopravu

Strategický dokument - Plán udržitelné mobility Liberec-Jablonec nad Nisou (SUMP) se bude připravovat do konce tohoto roku a přijde na necelých 3,5 mil. Kč. Na rozpočtu se budou rovným dílem podílet Liberec i Jablonec nad Nisou. Veřejné projednání plánu proběhne ve středu 12. dubna od 17 hodin ve velké zasedací síni jablonecké radnice.   

Lepší život ve městě díky dostupnější, atraktivnější a šetrnější dopravě vůči životnímu prostředí. To je cíl plánu dopravy, který společně připravují města Liberec a Jablonec nad Nisou. Pracují na něm zástupci obou měst i okolních obcí společně s experty na veřejnou dopravu a cyklodopravu. Zpracovatelem dokumentu je společnost NDCon spol. s  r. o. 

„Kvalitně vypracovaný systém udržitelné městské dopravy a cyklodopravy zajistí její dostupnost, zlepší bezpečnost a efektivitu, sníží znečištění ovzduší i spotřebu energie a tím se stanou naše města aktraktivnější,“ konstatuje místopředseda Řídicího výboru IPRÚ a náměstek pro rozvoj Jablonce nad Nisou Lukáš Pleticha.

Odpovědi z veřejného projednávání

Obě statutární města mají problémy s hustou automobilovou dopravou a nedostatkem parkovacích míst, a tak hledají životaschopná řešení. Proč lidé nejezdí po městě více na kole? Proč nevolí k přepravě po městě prostředky hromadné dopravy? To jsou některé z otázek, které si zpracovatelé plánu kladou a na které chtějí najít odpovědi třeba při veřejném projednávání 12. dubna od 17 hodin ve velkém zasedacím sále jablonecké radnice. 

Plán udržitelné mobility Liberec-Jablonec nad Nisou (SUMP), který se skládá ze dvou částí – plánu rozvoje veřejné dopravy a plánu rozvoje cyklodopravy aglomerace Liberec-Jablonec nad Nisou. Připravovat se bude do konce tohoto roku a přijde na necelých 3,5 milionu korun. Na rozpočtu se budou rovným dílem podílet Liberec i Jablonec nad Nisou. „Plán je důležitý pro všechny projekty z oblasti dopravy, které se budou ucházet o dotace z Evropské unie, a to jak projekty vzešlé z IPRÚ, tak projekty individuální,“ připomíná Pleticha.

„Plán mobility je mimo jiné také klíčovým a nezbytným dokumentem pro čerpání finančních prostředků z evropských fondů na dopravní projekty,“ říká vedoucí projektu Dana Štefanová, vedoucí oddělení rozvojové koncepce libereckého magistrátu. 

Více informací v nejbližších dnech na www.chytrenacestu.cz