Mateřská škola Klíček bude zateplena

Zateplení obvodových stěn, výměna výplní a zateplení střech. Tři úpravy, díky kterým dojde k úspoře energie a snížení emisí CO2, čekají objekt liberecké Mateřské školy Klíček.

Další z projektů  na zateplení objektů školských budov v majetku Statutárního města Liberec začal včerejším dnem, tj. 15. června 2011. Na základě výběrového řízení samotnou realizaci stavby provádí firma SYBAN s.r.o. Projekt by měl být dokončen nejpozději do 30.9.2011.

V roce 2008 – 2009 Liberec dokončil již 5 projektů zateplení školských budov za podpory EU z prostředků Operačního programu životního prostředí- Fondu soudržnosti (MŠ Jablůňka, MŠ Motýlek, MŠ Stromovka, MŠ Malínek a MŠ Sluníčko).

V roce 2010 byly zatepleny tři základní školy (ZŠ Jabloňová, ZŠ Lesní a ZŠ Vrchlického) a školka MŠ Kamarád.

Na rok 2011 se připravují a jsou schváleny k dotaci ještě další tři projekty zateplení škol (MŠ Kytička, MŠ Delfínek a ZŠ Aloisina Výšina). Na tyto projekty probíhají veřejné zakázky a jakmile bude znám vítěz a bude schválen fondem, zahájí se realizace i těchto projektů.

www.liberec.cz