Město Jablonec nad Nisou chce s občany více komunikovat

Dostat důležité informace z magistrátu k co největšímu počtu obyvatel statutárního města Jablonec nad Nisou. To je cílem oddělení pro komunikaci s veřejností, které nově vzniklo v rámci odboru kancelář primátora. Využívat k tomu bude jak tradiční komunikační kanály, jako je například Jablonecký měsíčník, tak moderní technologie, díky kterým chce oslovit především mladší generace. 

„Vznikem samostatného oddělení, které bude mít na starost komunikaci s veřejností, chceme dát najevo, že je pro nás komunikace s občany prioritou. Není to však pouze o tom, že na ně budeme chrlit jednu zprávu za druhou, jde nám rovněž o zpětnou vazbu. Chceme obyvatelům Jablonce více naslouchat, a tak měnit naše město k lepšímu,“ vysvětluje primátor Milan Kroupa.

Komunikace města navenek byla dříve roztříštěná. Pracovníci pro komunikaci působili nejen v kanceláři primátora, ale také v odboru územního a hospodářského rozvoje. Nyní jsou všichni zaměstnanci magistrátu, kteří se zabývají komunikací města navenek, v jednom oddělení. Tiskovou mluvčí je od 1. února 2019 Jana Hajná. Kromě tradiční spolupráce s médii se chce město více zaměřit na vlastní komunikační kanály a přímou komunikaci s občany. 

„Chceme se trochu víc posunout na internet, kde se pohybují hlavně mladší lidé. Oživili jsme proto městský Facebook a založili účet na Instagramu, postupnou proměnou projdou i webové stránky města, které sice obsahují mnoho užitečných informací, ale orientace na nich není úplně snadná,“ říká Milan Kroupa s tím, že tradiční Jablonecký měsíčník, který chodí obyvatelům Jablonce nad Nisou do schránek, zůstane zachován. „Připravujeme ale alternativu pro ty, kteří před papírem upřednostňují počítač, tablet či mobil,“ dodává primátor.

„Určitých změn dozná do budoucna i vizuální styl města, aby byl jednotný,“ doplňuje Adéla Říhová, která je pověřená vedením oddělení pro komunikaci s veřejností a doplňuje: „Veškeré změny budou postupně probíhat tak, aby co nejméně zatěžovaly městský rozpočet. Letos počítáme například s tím, že půjde méně peněz do tištěné inzerce a rozhlasové reklamy, u kterých nelze objektivně změřit, ke komu se informace dostane. Chtěli bychom oslovit co nejvíce obyvatel města napřímo,“ zdůrazňuje Adéla Říhová.

Magistrát proto pro občany mj. chystá tradiční setkání v jednotlivých částech města. Nově ale budou mít příležitost oslovit primátora i jinak. Jednou měsíčně zůstanou dveře jeho kanceláře otevřené veřejnosti. První „otevřené dveře“ se budou konat ve středu 3. dubna od 8.00 do 20.00 v kanceláři primátora. Na schůzku s primátorem se bude možné objednat na telefonním čísle +420 483 357 184 či na e-mailu hujerova@mestojablonec.cz. 

Vedení města se do budoucna budou moci občané ptát také online prostřednictvím Facebooku. Kdo má radši neformální setkání a rád jezdí na kole, bude moci vyrazit s primátorem na cyklojízdu. Po celý rok se také budou konat tradiční městské akce, v původní či pozměněné podobě. Značných změn už například doznal letní hudební festival. Psali jsme zde.