Město Jablonec nad Nisou zachraňuje historickou dubovou alej

Jablonecký magistrát ošetřil v Kokoníně šest vzrostlých, 150 let starých dubů, které daly jméno ulici Dubová. Náklady se rovnaly částce 33 tis. korun, polovinu činila dotace z rozpočtu Libereckého kraje.

Ošetřených bylo prvních šest stromů v celé dubové aleji. „Stromy byly ve velmi špatném stavu a postupně odumíraly. Cílem ošetření bylo zajistit jejich bezpečnost a dát jim další perspektivu. Na jejich špatném stavu se podepisovalo stáří, nedostatečná odborná údržba i změna povrchu ulice, kterou alej lemuje. Chřadnutí stromů bylo patrné zejména v korunách,“ říká Lucie Vavrušková z oddělení životního prostředí a státní památkové péče jabloneckého magistrátu s tím, že o některé stromy alej už přišla.

Ošetřené duby letní s kmeny o průměru od dvou do 2,5 metru jsou historickým pozůstatkem stromořadí v kokonínské ulici Dubová a jejich stáří se odhaduje na cca 150 let. Rostou na soukromém pozemku, části kmenů však zasahují i na ten městský. Oddělení ochrany přírody alej vyhodnotilo jako historicky i krajinářsky velmi cennou, pro město nepostradatelnou, a proto přistoupilo k odbornému ošetření.

„Cena od arboristy byla 33 tis. korun bez DPH, polovinu z ní však uhradila dotace z fondu Libereckého kraje v oblasti životního prostředí a zemědělství,“ uzavírá Vavrušková.