Mladí zdravotníci poměřovali své síly

V úterý 2. května se v areálu jabloneckého hasičského záchranného sboru ve Mšeně konal už 44. ročník okresního kola soutěže Hlídky mladých zdravotníků. Na 90 dětí v pětičlenných družstvech prokazovalo své znalosti ze zdravovědy v úkolech, které se tentokrát nesly v duchu stoletého výročí vzniku samostatného československého státu.  

Soutěž stejně jako v minulých ročnících pořádal jablonecký spolek Českého červeného kříže a zahájení se krom zástupců složek Integrovaného záchranného systému zúčastnil také náměstek primátora Jablonce Miloš Vele, který účastníky přivítal a do soutěže jim popřál hodně zdaru. „Těší mě, že se děti zajímají o zdravovědu a kurzy první pomoci. Nikdo z nás nikdy neví, kdy tyto znalosti ve svém životě využije. Děkuji všem, kteří osvětu v této oblasti šíří a děkuji i jabloneckému červenému kříži za pořádání soutěže a její atraktivní formu,“ řekl náměstek Vele a popřál dětem hodně štěstí při plnění úkolů. 

Na děti čekala soutěžní stanoviště s realisticky namaskovanými zraněnými, která prověřila jejich schopnost reagovat na krizovou situaci a praktické dovednosti, a také další, kde musely prokazovat své znalosti například v oblasti poznávání léčivých bylin. 

Ani letos nechybělo stanoviště jablonecké městské policie. „Pro soutěžící jsme připravili kvíz s dopravní tematikou zaměřený na dopravní značení a oblast cyklistiky a musím konstatovat, že znalosti soutěžících byly na velice dobré úrovni,“ spokojeně hodnotil výkony dětí preventista městské policie Miloslav Lejsek. 

Vítězná družstva z obou kategorií postoupila do regionálního kola, které proběhne 8. června v Teplicích. Za I. stupeň postoupilo družstvo Záchranáři, s.r.o. z Masarykovy základní školy a obchodní akademie Tanvald a za II. stupeň pojedou do Teplic reprezentovat Mozarti z jablonecké základní školy Mozartova.

Statutární město Jablonec nad Nisou pravidelně činnost jabloneckého spolku ČČK včetně jeho dobrovolnických aktivit podporuje. „Každoročně přispíváme 100 tisíc na humanitární jednotku a v rámci tříletých dotací dostává od roku 2017 jablonecký spolek částku 235 tisíc korun ročně,“ shrnuje vedoucí kanceláře primátora Jana Matěchová. 

Helpíkův pohár v polovině května

Ve středu 16. května se koná v Jablonci další soutěž s podobnou tématikou nazvaná Helpíkův pohár. Zápolení dětí z pátých tříd základních škol vypukne u přehrady Mšeno krátce před devátou hodinou. Soutěž odstartuje primátor Jablonce Petr Beitl. Statutární město Jablonec nad Nisou se jako tradičně postaralo o ceny a v doprovodném programu soutěže nebude chybět jablonecká městská policie.