Nádoby na plast a papír směřují k rodinným domům

Jablonec nad Nisou spustil pilotní projekt individuálního sběru tříděného odpadu, který spočívá v bezplatném rozmístění nádob na papír a plasty přímo k rodinným nebo menším bytovým domům. První lokalitou, kde se nádoby na tříděný odpad objevily, byly Vrkoslavice a Kokonín a od června tam probíhá jejich pravidelný vývoz. 

„Našim hlavním cílem je zvýšit množství tříděného a snížit množství směsného komunálního odpadu,“ říká náměstek pro ekonomiku a majetek Milan Kouřil a dodává, že tento způsob by měl Jablonečanům zjednodušit a ulehčit třídění. Odpad se bude odvážet v pravidelných intervalech přímo od jejich domu. Pokud někdo nebude souhlasit s umístěním nádob k domu, bude mít možnost se ze systému individuálního sběru odhlásit, a to na oddělení správy místního hospodářství jabloneckého magistrátu či prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu: odpady@mestojablonec.cz. 

„Podle zkušeností z jiných obcí přínosem tohoto systému je také větší pořádek na veřejných stanovištích tříděného odpadu a kvalita vytříděného materiálu,“ konstatuje Barbora Šnytrová z oddělení správy místního hospodářství.

Rozmisťování nádob bude probíhat průběžně až do konce roku 2022. „Po Kokonínu a Vrkoslavicích bude v srpnu následovat Žižkův Vrch, část centra města, okolí Doliny a novoveského koupaliště. V říjnu přijde na řadu zbytek centra, Šumava, Jablonecké Paseky a Mšeno, na závěr budou nádoby rozmístěné v Rýnovicích, Lukášově a na Proseči,“ informuje Šnytrová.

Podle potřeby budou nádoby 120 nebo 240litrové. Společně s nádobami dostanou obyvatelé také rozpis, kdy je přistavovat na svozovou trasu.