Nové informace o zápůjčkách z Fondu na zlepšení úrovně bydlení

Zastupitelé schválili aktuální Informace pro žadatele o zápůjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení (FZÚB). Žádosti je možné podávat do konce března příštího roku.  

Aktuální informace jsou na www.mestojablonec.cz v modulu Životní situace, část Finance – zápůjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení. „Zájemci v nich najdou přehled jednotlivých titulů zápůjček s úrokovými sazbami a dobou splatnosti,“ vysvětluje náměstek primátora pro finance Milan Kouřil a dodává, že formuláře žádostí jsou k dispozici v informačním středisku nebo ke stažení na internetové adrese města. 

„Žádosti musí být úplné a rozhodovat o nich se bude najednou. Konečným dnem k jejich podávání na magistrát je úterý 31. března 2020 do 12 hodin,“ dodává vedoucí odboru financí Renata Vítová. O zápůjčku na opravu a rekonstrukci nemovitostí může požádat každá fyzická a právnická osoba, která vlastní nemovitost v katastrálních územích připadajících Jablonci nad Nisou.

Termíny FZÚB pro rok 2019/2020

o    listopad 2019-březen 2020: příjem a doplnění neúplných žádostí od žadatelů o zápůjčku
o    duben 2020: hodnocení žádostí
o    květen-červen 2020: uzavření smlouvy s vybranými žadateli, které schválí ZM
o    květen-prosinec 2020: čerpání zápůjček u Komerční banky, a.s., na základě předložených faktur za provedené práce.