Nový kabát má balkon zasedacího sálu

Svou premiéru si odbyla ve čtvrtek 12. prosince čerstvě zrekonstruovaná galerie velkého zasedacího sálu jablonecké radnice.  Doplnila tak opravenou velkou zasedací síň, která slouží svému účelu už více jak rok. Rekonstrukce balkonu vyšla na necelých 400 tisíc korun. 

„K rekonstrukci balkonu jsme přistupovali se stejnou pietou jako k opravám předsednického stolu. Snažili jsme se zachovat stopy minulosti, a tak dnešní diváci na balkoně sedí úplně stejně, jako se sedávalo za 1. republiky i socialismu. Jen teď je to stejně hezké jako po otevření radnice,“ říká tajemník magistrátu Marek Řeháček. 

Rekonstrukci provedlo konsorcium restaurátorů pod vedením odborného garanta Jana Hrdiny. „Máme s konsorciem dobré zkušenosti už z obnov zasedacích síní 201 a 203,“ připomíná tajemník.  

Na balkoně se začalo pracovat 1. července.  Restaurátoři doplnili veškeré chybějící dílce podle původního vzoru, sklížili a doplnili konstrukce, podlepili uvolněné dýhy, opravili sklopné mechanismy a sedla nalakovali odolným přírodním olejovoskem medového odstínu v polomatném provedení. Kromě 42 sedadel je na balkoně opravené také zábradlí, parapety, obložení a oboje dveře. Celá rekonstrukce stála 370 tisíc korun. 

Na opravách interiéru a exteriéru radnice se pracuje už od roku 2013. Z bývalé vinárny Boccaccio je stavební archiv, v novém je informační centrum v přízemí radnice, opravené jsou zasedací místnosti, natřená okna, zrekonstruované dveře. Vstupní halu osvětlují dříve nerealizované lucerny, které kdysi Karl Winter navrhl. Radnice má novou fasádu, na špici věže se leskne obnovená měděná kupole s hromosvodem. Konec opravám však ještě není, jak říká tajemník Marek Řeháček, radnice ještě skrývá mnohá tajemství. Tou nejbližší velkou opravou je oběžný výtah, tzv. páternoster. „Většina strojních částí výtahu je navržená k výměně. Oprava páternosteru se odhaduje na 6 milionů korun bez DPH s tím, že součástí zakázky je komplexní servis zařízení po dobu dvou let,“ komentuje stav oběžného výtahu v radnici Řeháček.