O dotace na obnovu památek žádejte do konce února

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo podmínky programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2023. Žádosti na jablonecký magistrát je možné podat do konce února.

Jablonec nad Nisou má v rozpočtu programu alokovanou částku 402 tis. korun, žádosti o dotace bude přijímat oddělení životního prostředí a státní památkové péče jabloneckého magistrátu, a to nejpozději do 28. února.

Program je určený pro vlastníky kulturních památek – fyzické a právnické osoby. Finanční příspěvky z něj se poskytují na náklady spojené s obnovou kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky. Popřípadě je možné je užít na obnovu mobiliáře pevně

spojeného se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

Další informace k žádostem a povinným přílohám včetně formulářů jsou na adrese https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-cs-274