O půjčky z FZÚB je možné žádat do konce února 2017

Jablonec snížil úrokovou sazbu pro zápůjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení na 2,0% p. a. Na začátku listopadu se na úřední desce a městských webových stránkách objeví informace pro žadatele. Žádosti o zápůjčky je třeba odevzdat nejpozději do poledne 28. února 2017.  

„Informace obsahují přehled jednotlivých titulů zápůjček s úrokovými sazbami a dobou splatnosti,“ říká náměstek primátora pro rozvoj města Lukáš Pleticha s tím, že formuláře žádostí jsou k dispozici v informačním středisku nebo je lze stáhnout na internetové adrese města. 

Od listopadu do února příštího roku bude žádosti přijímat oddělení dotací, konečný termín je 28. 2. 2017 do 12 hodin. „Finanční výbor pak žádosti vyhodnotí a návrh na zápůjčky předloží zastupitelům na březnové jednání,“ popisuje průběh vedoucí oddělení dotací Iveta Habadová. Poté se budou uzavírat smlouvy o zápůjčkách v průběhu března a dubna. „Zápůjčky bude možné čerpat u České spořitelny na základě předložených faktur za provedené práce v období duben – prosinec 2017, u některých titulů březen 2018 nebo prosinec 2018,“ dodává Habadová, která připomíná, že na webu žadatelé najdou také upravená Pravidla FZÚB pro poskytování zápůjček na čistírny odpadních vod a kanalizační přípojky. 

„Upravují se kvůli změněné výši úrokové sazby u zápůjček s původní úrokovou sazbou 2,1%, nově na 2,0 %,“ uzavírá vedoucí oddělení dotací. Nově je podle upravených pravidel možné čerpat na vybudování vodovodní přípojky. Maximální částka je 30 tisíc Kč na jeden byt s pětiletou splatností a úrokem 2 %.  

V roce 2016 bylo na celkem třech půjčkách na zlepšení úrovně bydlení z fondu vyplaceno 1,1 milionu korun. Vlastníci nemovitostí využili půjčku od města na výměnu topení, oken, zateplení fasády, opravy střechy či sociálního zařízení v bytě. O zápůjčku z fondu v letošním roce žádaly pouze fyzické osoby.