Park v Jabloneckých Pasekách se dočká své revitalizace

Statutární město Jablonec nad Nisou ve spolupráci s jednotlivými osadními výbory mimo jiné průběžně pracuje také na postupné realizaci projektů schválených v rámci participativního rozpočtu a realizace Místní agendy 21. Jedním z konkrétních příkladů je též úprava parčíku na Paseckém náměstí.

Přímo na místě proběhla již dvě jednání za účasti zástupců magistrátu, osadního výboru Šumava a Jablonecké Paseky a projektantů. Zúčastnění na základě projednání došli ke společnému závěru - budou odstraněny všechny vzrostlé keře tisu, které nadměrně zahušťují plochu a poskytují úkryt pro nepřizpůsobivé občany i hromadění nepořádku. Dojde též k odstranění keřů podél hrany vodního toku a u stěny řadových garáží vyjma. Zůstanou pouze rododendrony. „Vybudován zde bude záhon trvalek, případně okrasné keřové záhony. Počítáme též s ošetřením keřů rododendronů u památníku a vzrostlých stromů v parku,“ sdělila vedoucí oddělení správy veřejné zeleně Štěpánka Gaislerová.

„V rámci projektu počítáme také s obnovením cestní sítě, zbudováním pevné překážky na hraně garáží, aby byl znemožněn průchod z jejich zadní části do parku, a určitě přehodnotíme stávající mobiliář,“ doplnil náměstek primátora Petr Roubíček.

Předseda OV Šumava a Jablonecké Paseky Josef Hurt dodal: „Shodli jsme se také na zachování pouze jedné informační tabule místo tří. Ta bude oboustranná, umístěna kolmo k chodníku. Plocha okolo tabule bude zpevněna například mlatem,“ připomněl.

Na základě výše dohodnutých bodů vyhotoví projektantka studii, která bude společně s osadním výborem projednána. Předpoklad dokončení projektové dokumentace je únor 2021 tak, aby v jarních měsících mohla být obnova parku zahájena.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Zaměstnanost.