Prevence se zaměří na kyberkriminalitu

Jablonec nad Nisou má nový Plán prevence kriminality na léta 2023-2028. V něm je akcentovaná hlavně prevence kyberkriminality. Oproti roku 2021 se k září roku 2022 počet kriminálních činů ve městě zvýšil, a to ze 750 na 1095, z čehož se např. počet násilných činů ze 104 případů v roce 2021 zvýšil do září roku 2022 na 135.

Schválený plán prevence kriminality se na základě závěrů toho předešlého zaměří především na ohrožené skupiny, jako jsou senioři, děti, mládež a národnostní menšiny. „Je třeba pozorně sledovat lokality ohrožené sociálním vyloučením, nové způsoby páchání trestné činnosti, zejména kyberkriminality, drogové a jiné závislosti, způsobující možné nežádoucí či trestné chování. Cílem je zapojit do nových způsobů prevence veřejnost, rozšiřovat a lépe využívat moderní technologie,“ vysvětluje Tomáš Svačina, manažer prevence kriminality Městské policie (MP) Jablonec nad Nisou.

Součástí prevence jsou například besedy s dětmi, mládeží i seniory. „Chtěli bychom se podílet na resocializaci pachatelů a na prevenci kriminality dětí a mládeže. V tom nám hodně pomáhají např. asistenti prevence kriminality, kteří znají prostředí i komunitu,“ tvrdí Svačina.

Asistenti prevence kriminality v Jablonci pracují od roku 2015, v rámci městského programu na ně MP získávala finanční prostředky z dotačního programu Ministerstva vnitra (MV). V letech 2017-2021 monitorovali dva asistenti sociálně vyloučené lokality, kam spadaly zejména ulice Dlouhá, Horská, Revoluční, Rýnovická, Liberecká, Na Vršku, Podzimní, Pod Skalkou, Dolní a Mírové náměstí, autobusové a vlakové nádraží, zastávky tramvaje, ubytovny, městské parky a okolí přehrady. Postupně příslušná komise prevence kriminality ve městě vytipovala 26 lokalit se sociálním vyloučením, v polovině roku 2021 zůstaly ve sledování dvě z nich s různou intenzitou problémů. Jejich obyvatelé žijí v nájemních bytech, mají nevhodné hygienické i společenské návyky, hlavními problémy jsou spory o užívání veřejných prostor nebo hromadění nepořádku.

V období 2017-2021 měla kriminalita v Jablonci nad Nisou klesající tendenci, zlom přišel v roce 2022. „Počet trestných činů se snížila v době pandemie, důvodem poklesu byly zřejmě rozsáhlé restrikce. Mírně však stouply například případy krádeže vloupání a podvodů zejména v internetovém prostředí, ale i výtržnictví,“ konstatuje Tomáš Svačina.

Pachatelé jabloneckých trestných činů vycházejí ze dvou rizikových skupin - nezletilí do 14 let a recidivisté. Ke krizovým kriminálním místům patří podle analýzy centrum města, na druhém místě je sídliště Mšeno, zvláště okolí přehrady a areálu v Břízkách, a třetí oblastí na žebříčku nápadu trestné činnosti je Žižkův vrch. Daleko klidnějšími oblastmi jsou Vrkoslavice a Rýnovice.

„Jako nejohroženější skupina se jeví senioři, za vysoce ohrožené považujeme též osoby s různým postižením, fyzickým či mentálním, a příslušníky různých národnostních, etnických či náboženských menšin, i když útoky na ně jsou v Jablonci spíše nahodilé,“ uzavírá manažer prevence kriminality MP Jablonec n. N. Tomáš Svačina.