PRO MERITIS pro muzikanta a kronikářku

Poprvé ve svém funkčním období primátora udělil Miloš Vele na Novoročním koncertě v jabloneckém divadle v neděli 1. ledna 2023 večer dvě medaile PRO MERITIS. Za rok 2022 si ji odnesla kronikářka, divadelnice, novinářka a pedagožka Jiřina Polanská za dlouholeté působení v oblasti dramatického umění včetně publikační činnosti a in memoriam byla udělená také pedagogovi, sportovci, skladateli a hudebníkovi Jiřímu Pecháčkovi za dlouholeté působení v oblasti hudební a vzdělávání.

V úvodu Novoročního koncertu v Městském divadle Jablonec nad Nisou poděkoval primátor Miloš Vele všem přítomným za nelehký rok 2022 a připomněl 30. výročí samostatné České republiky i 90. výročí činnosti nové radnice s tím, že nás čekají už v lednu významné volby, a sice ty prezidentské. Krátce se pozastavil u současných problémů ohledně energetické krize. Poté předal dvě nejvyšší městská ocenění, která se udělují za zásluhy o rozvoj města a jeho reprezentaci, za vynikající umělecká díla, vědeckou, kulturní a sociální činnost, obětavé nebo dlouhodobé výchovné a pedagogické působení, příkladné občanské činy i mimořádné osobní oběti ve prospěch města a jeho občanů.

„Také letos komise pro PRO MERITIS vybrala osobnosti, které Jablonec nad Nisou velmi dobře reprezentují daleko za jeho hranicemi. Ačkoliv jednu medaili udělujeme in memoriam, při předávání té druhé jsem naší dlouholeté kronikářce velmi rád stiskl ruku,“ konstatuje primátor Vele, který si myslí, že vyzdvihnout nevšední osobnosti žijící v naší bezprostřední blízkosti je důležité. „Mezi námi žijí lidé velmi zajímaví, kteří dosáhli významných úspěchů a jsou v různých oblastech lidské činnosti vysoce cenění.“

In memoriam získal medaili PRO MERITIS učitel, sportovec, hudebník a autor hudby k poslednímu spartakiádnímu cvičení rodičů s dětmi v roce 1985 Jiří Pecháček. Druhou medaili PRO MERITIS si z divadla odnesla novinářka, principálka loutkového divadla, dramaturgyně, režisérka, herečka, organizátorka, pedagožka a posledních dvacet let i jablonecká kronikářka Jiřina Polanská.

Po slavnostní aktu se představila Filharmonie Hradec Králové, která svůj název nese přesně třicet let, tedy od vzniku samostatné republiky, ačkoliv historie tohoto významného hudebního tělesa je daleko delší, sahá přes Filharmonii Sokola Hradec Králové (1921-65) až k Filharmonické jednotě činné v Hradci Králové od roku 1887. Na jabloneckém Novoročním koncertě filharmonie vystoupila pod taktovkou dirigenta Kaspara Zehndera se sólisty, sopranistkou Marion Grange a barytonistou Wolfgangem Reschem. Během večera zazněla díla Johanna Strausse ml., Johannese Brahmse, Franze Lehára, Emmericha Kálmána a dalších.

Už nyní je možné zasílat návrhy na osobnosti, jimž by mohla být na základě doporučení pracovní skupiny udělená cena PRO MERITIS za rok 2023. „Smyslem PRO MERITIS je udělit čestné veřejné ocenění zejména těm osobám, které v nejrůznějších oblastech přispěly k rozvoji

města a občanského života, nebo k dobrému jménu Jablonce nad Nisou, a to nezištným a zvláště příkladným způsobem,“ sděluje Jana Matěchová, vedoucí kanceláře primátora. Nominace je možné posílat na e-mailovou adresu matechova@mestojablonec.cz, a to až do 30. června 2023.

Držitelé Ceny města PRO MERITIS a čestného občanství:

· za rok 2011 - Václav Vostřák

· za rok 2012 - manželé Jana a Josef V. Scheybalovi (in memoriam), Barbora Špotáková (čestné občanství)

· za rok 2013 - Jiří Dostál, Karel Pelant, Siegfried Weiss

· za rok 2014 - Václav Poláček (in memoriam), Zdeněk Neruda (čestné občanství)

· za rok 2015 - Otokar Simm, Jaroslav Hlubůček

· za rok 2016 - Jan Strnad, Jan Vízek

· za rok 2017 - Ivo Jőrg, Pavel Šochman

· za rok 2018 - Paul Rausnitz (čestné občanství in memoriam), Dobroslava Kricklová

· za rok 2019 - Ivan Ullsperger (in memoriam), Tomáš Pospíšil

· za rok 2020 - Miroslav Čumpelík (in memoriam), OS ČČK

· za rok 2021 - Jan Krajník (in memoriam), Christa Petrásková