Projektanti vytvořili na Šumavě řadu nových parkovacích míst

Až 75 nových parkovacích míst by mohlo vzniknout v průběhu projektu revitalizace jednoho z nejstarších jabloneckých sídlišť – sídliště Šumava. Ve čtvrtek v podvečer se sešli zdejší obyvatelé s projektanty nad studií změn. První z osmi žádostí o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj by Jablonec chtěl podat na podzim příštího roku.  

„Projekt jsme rozdělili na osm etap, aby bylo možné předkládat žádost o dotace oddělených částí v průběhu osmi let, každá etapa respektuje horní desetimilionovou hranici nákladů,“ říká Martin Wedell z AF-CITYPLAN. Projekt je rozdělený do částí: Jeronýmova, Spojovací-Březová, Skelná, Vysoká-Křišťálová, Vysoká-Spojovací, Vysoká-Mánesova, Pasecká a Jitřní. „Žádné z etap nedáváme přednost, záleží na mnoha kritériích, v jakém pořadí bude postupovat realizace,“ podotýká náměstek primátora Lukáš Pleticha. 

Martin Wedel provedl ve čtvrtek obyvatele Šumavy jednotlivými úseky projektu, připomněl, které části vznikly na základě připomínek občanů, a ukazoval nová parkovací místa. „Parkování je na tomto sídlišti velký problém, auta stojí, kde se dá, často i proti dopravním pravidlům. Parkovací místa jsme upravili dle norem, některá jsme zrušili a vytvořili jsme nová. Celkem se nám podařilo najít 75 nových parkovacích míst,“ uvádí Wedell s tím, že kde to bylo možné, navrhli také podzemní kontejnery na odpad. 

„Jsem rád za zájem všech, kdo přišli. Kdo lépe ví, co zlepší kvalitu bydlení na sídlišti, než ten, který tam bydlí,“ pochvaloval si náměstek Pleticha, který přítomným vysvětlil, jaký je možný průběh revitalizace. „Žádost o dotaci na první změny bychom rádi na MMR předložili příští rok na podzim. Předpokládám, že první viditelné změny se na sídlišti objeví nejdříve za dva roky,“ uvedl Pleticha s tím, že nyní nastane náročné období projektování a příprav. 

Poprvé se autoři projektu revitalizace sídliště Šumava, Lenka Želechovská a Martin Wedell z pražské kanceláře AF-CITYPLAN, s. r. o., sešli s Jablonečany na konci září. Tehdy projektanti shrnuli nedostatky lokality a navrhli jednoduchou studii změn. Jako špatné hodnotili velké množství asfaltových ploch, z nichž některé by nahradili trávníky až k domům a srovnali terén. Navrhli nové chodníky, mírně posunuli autobusové zastávky, přidali přechody, jindy současné schodiště vyměnili za pohodlnější a širší. Drobně doplňovali zeleň, ve Vysoké ulici navrhli hned celou alej, změnili orientaci posezení, kontejnerová stání přesunuli více mimo přímý pohled, ale tak, aby byla dobře přístupná pro svozovou techniku. Modernizovali sportoviště, doplnili místo ke grilování a cvičební prvky pro seniory.

Území sídliště Šumava, které by mělo v příštích letech projít revitalizací, vymezují ulice Podzimní, Pasecká, Vysoká, Jeronýmova, Březová, Skelná a Švédská. Podle podmínek  MMR projekt zohlední opravy současné a výstavbu nové dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství a cyklistických stezek, protihlukových stěn, parkovišť, kontejnerových stání, předmětem zájmu jsou i hřiště pro všechny generace, zeleň a veřejné osvětlení. „Dotace jdou použít jen na obnovu veřejných prostranství, nemůžeme za ně opravit žádnou budovu,“ upřesnil náměstek. 

Audiozáznam ze setkání ve školní jídelně Na Šumavě je k dispozici na webových stránkách města www.mestojablonec.cz. Další setkání budou probíhat k jednotlivým etapám projektu revitalizace.