Sáček na každý den v roce

Na základě rozhodnutí městské rady se změní distribuce sáčků na exkrementy. Nově dostanou majitelé psů, kteří za ně hradí poplatky, 365 sáčků. Magistrát tak chce vyjít vstříc chovatelům, kteří mají svého psa řádně přihlášeného v Jablonci n. Nisou a hradí za něj poplatky.

Podnět na změnu distribuce podala komise pro ochranu zvířat. „Přestože technické služby sáčky pravidelně doplňují, řešíme opakované stížnosti na jejich nedostatek. Sáčky totiž odebírají neukáznění občané ze stojanů v celých svazcích,“ říká vedoucí oddělení správy veřejné zeleně Štěpánka Gaislerová

Nyní dostane každý chovatel psa, který má zvíře řádně přihlášené a hradí za něj poplatek statutárnímu městu, na základě předloženého dokladu o zaplacení místního poplatku 

365 sáčků na jedno zvíře a rok. „Sáčky bude vydávat vnitřní informační centrum v přízemí radnice,“ informuje Gaislerová. 

V současné době jablonecký magistrát eviduje 3400 psů, z nichž je cca 300 osvobozených od poplatku. „Zbývající sáčky, které město bude mít k dispozici, budou doplňovány do zásobníků jako doposud,“ dodává vedoucí oddělení správy veřejné zeleně s tím, že nový způsob distribuce bude rok ve zkušebním režimu.