Právě se nacházíte:

Senioři a kyberkriminalita

Kyberkriminalita se jako problém objevuje také seniorů. Statistiky zaznamenaly v posledních letech její nárůst. Městská policie Jablonec nad Nisou proto připravila preventivní program, na který čerpá dotaci 30 tis. korun z rozpočtu Libereckého kraje.

„Ze statistických výstupů a informací Police ČR vyplývá, že kriminalita páchaná v kyberprostoru a pomocí internetu v posledních letech roste a část se zaměřuje také na seniory. Proto jsme připravili projekt Prevence kyberkriminality – senioři, jehož cílem je seznámit starší generaci s nejčastějšími způsoby páchání trestných činů tohoto typu,“ říká Tomáš Svačina, manažer prevence kriminality jablonecké městské policie.

S tematickými přednáškami MP osloví seniory v jabloneckých domech s byty zvláštního určení a seniorské kluby, vysvětlí typy trestných činů, ale hlavně základní zásady bezpečného chování na internetu a používání mobilních telefonů. „Připravené máme také letáky vytištěné na magnetickém papíru, které si lidé mohou dát třeba na lednici. Kromě jiného na letáku najdou i kontakt na příslušného strážníka okrskáře, na něhož se mohou obracet s dotazy,“ připomíná Svačina s tím, že projekt nepomíjí ani osaměle žijící seniory. Právě oni jsou podle Svačiny nejvíce ohroženou skupinou z pohledu oběti kyberkriminality, proto je budou oslovovat okrskáři jednotlivě.

„Naším cílem je zlepšit informovanost ohrožené skupiny, ale i navázat kontakty se seniory, kteří nejsou nebo nechtějí být nikde organizovaní,“ uzavírá Tomáš Svačina.