Skauti znovu pomáhají Lince seniorů

Jablonec nad Nisou - Linka seniorů, organizace Elpida, opět spojuje své síly s organizací Junák – český skaut. Pracovníci linky přijímají telefonicky na čísle 800 200 007 poptávky od seniorů po celé zemi a dospělí skauti a skautky se mohou díky jednoduché webové aplikaci přihlásit k pomoci konkrétním lidem ve svém okolí. 

Linka seniorů 800 200 007 je anonymní a bezplatná telefonická pomoc pro seniory a osoby pečující o seniory. V čase koronavirové epidemie posílila významně svůj provoz a poskytuje seniorům i jejich blízkým informace a podporu, volající ale také přímo propojuje s dobrovolníky z řad skautů. „Stejně jako na jaře je i nyní zásadní, aby lidé z ohrožených skupin omezili návštěvu míst s vysokým rizikem nákazy. Nabídka skautů je jednou z možností, jak zůstat v bezpečí domova a přitom mít zabezpečené vše, co je třeba – tzn. nákupy potravin nebo léků,“ konstatuje jablonecký náměstek primátora pro sociální oblast David Mánek.  

„Každý den volá řada seniorů, kteří se cítí být onemocněním COVID-19 ohrožení a chtějí se vyhnout místům s vyšší koncentrací lidí,” vysvětluje vedoucí Linky seniorů Kateřina Bohatá. Pracovníci linky mohou díky speciální webové aplikaci spojit volajícího se skautským dobrovolníkem v jeho okolí. Dobrovolníci pak pomáhají s nákupem základních potravin a dalších základních potřeb, vyzvedáváním léků v lékárně nebo třeba s platbou složenek. „Na jaře byla tato pomoc velmi důležitá, a to nejen prakticky, ale také proto, že samotný kontakt s dobrovolníkem byl pro seniory povzbuzením,” dodává Bohatá. Do jarní fáze projektu Skautská pomoc se zaregistrovalo přes sedm stovek skautů a skautek. 

Systém Skautské pomoci (www.skautskapomoc.cz) má celorepublikovou působnost a je postavený na propojování konkrétní poptávky seniora v konkrétním místě, kterou přijmou pracovníci Linky seniorů, zařadí je do systému a dospělí skautští dobrovolníci a dobrovolnice si vyberou tu poptávku, která je nejblíže jejich bydlišti. „Sami se hlásí na jednotlivé úkoly a zavazují se k jejich splnění. Pomoc může být i pravidelná a dlouhodobá. Do systému se mohou registrovat pouze dospělí členové a členky Junáka – českého skauta ve věku 18 až 60 let,“ říká skautská mluvčí Barbora Trojak. 

Výhodou Linky seniorů a Skautské pomoci je, že senioři mohou vyřídit vše po telefonu, nemusí umět pracovat s internetem a mít k němu přístup. Co Linka seniorům nabízí? „Dokážeme sestavit krizový plán, pokud má senior potíže a neví, jak je řešit. Pomůžeme mu se uklidnit a získat ztracenou rovnováhu, dát relevantní informace a propojit s konkrétní službou či pomocí,” uvádí Bohatá. 

Jak pomoc seniorovi poskytnout

Skauti a skautky s chutí pomáhat jedné z nejvíce ohrožených skupin se mohou zapojit do Skautské pomoci Lince seniorů, a to prostřednictvím internetové aplikace, kterou zájemci najdou na stránkách www.skautskapomoc.cz. Tam si mohou dobrovolníci ve věku 18-60 let zvolit konkrétní poptávku v okolí svého bydliště. „Pokud se chcete zapojit, musíte se znovu registrovat i pokud jste byli registrovaní již v průběhu první vlny. Všechny údaje z jara byly smazány, abychom neuchovávali vaše osobní data,“ připomíná Barbora Trojak. 

V Jablonci nad Nisou kromě Junáka poskytuje dobrovolnickou pomoc také Český červený kříž, který rovněž zajišťuje nákupy, vyřizuje léky, venčí psy a poskytuje psychologickou pomoc. 

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 10 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil o 50 procent, na současných téměř 68 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 60 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa. Více na www.skaut.cz.

Linka seniorů 800 200 007 je linka krizové pomoci pro klienty z celé České republiky. Je zcela anonymní a bezplatná a v České republice funguje již 18 let. Klienti se na ni mohou obrátit každý den od 8 do 20 hodin. Jen v loňském roce Linku využilo na 27 tisíc lidí – nejčastěji z důvodu osamělosti, kvůli potížím v rodinných vztazích nebo pro radu s péčí o osobu blízkou.