Školy otevírají své dveře pro budoucí prvňáky

Jablonec nad Nisou - Zápis do jabloneckých ZŠ se uskuteční na začátku dubna. Už od 3. března však školy nabízejí rodičům a jejich dětem dny otevřených dveří, aby představily svá speciální zaměření. Jako první se otevře 3. března ZŠ Liberecká. Rodiče si mohou vybrat tu školu, která se jim nejvíce zamlouvá, jisté přijetí však garantuje příslušnost do školského obvodu. 

Školský obvod stanovený obecně závaznou vyhláškou garantuje přijetí dítěte do té školy, v jejímž obvodu má trvalé bydliště. „V Jablonci takových obvodů máme devět a jejich podoba je na webu města. Dvou soukromých jabloneckých základních škol se však netýkají,“ říká náměstek primátora pro školství David Mánek a dodává, že zápis do jabloneckých prvních tříd na školní rok 2020/2021 se koná ve čtvrtek 2. dubna. Do soukromé ZŠ Antonína Bratršovského bude o den dříve, tedy ve středu 1. dubna.  

Rodiče si často i základní školu chtějí vybrat, pokud neuspějí, je důvodem kapacita školy. „Ta je omezená, proto neumožní výraznější zvýšení počtu prvních tříd, než bylo loňských dvacet. Obecně přichází z mateřských škol dětí stále hodně, proto jsou počty v prvních třídách vyšší než před pár lety, někde se blíží až k zákonem povoleným třiceti,“ upozorňuje náměstek Mánek s tím, že naplněnost prvních tříd také závisí na volbě rodičů. „V zájmu města i ředitelů škol je rovnoměrné naplnění, ale díky upřednostňovaní některé školy mohou být v ní první třídy zbytečně početné. Proto se při přijímání dítěte přihlíží k jeho trvalému bydlišti ve školském obvodu, při volné kapacitě pak i k faktu, zda do školy chodí sourozenec,“ dodává David Mánek. Až při početním převisu rozhodne o přijetí losování.

„Jestliže rodiče zvažují odklad školní docházky, musí současně s žádostí o něj doložit doporučení od příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického logopeda,“ připomíná vedoucí oddělení školství Zdeňka Květová.  V případě, kdy dítě mělo na základě vyšetření nastavené podpůrné opatření v mateřské škole, je nutné je nechat znovu vyšetřit, aby tomu tak bylo i ve škole základní. „Pokud dítě už mělo odklad školní docházky povolený, musí přijít k zápisu také letos,“ doplňuje vedoucí oddělení školství.