Strážníci míří do škol

Městská policie v Jablonci nad Nisou v rámci prevence kriminality připravila přednášky na téma doprava určené pro první stupeň základních škol. Do svých tříd strážníky na konci října pozvala ZŠ v Sokolí ulici.   

Přednášky se týkaly bezpečnosti silničního provozu a bezpečného chování na ulici. „Dopravní zaměření je pro školní mládež stále aktuální, zejména po ukončení prázdnin a opětovném nástupu do škol. Celkem 177 dětí si zopakovalo témata chodci, cyklisté, jejich povinnosti v provozu na pozemních komunikacích. Hovořili jsme také o používání reflexních prvků v dopravě, povinnostech na přechodech pro chodce a s těmi nejstaršími jsme prověřovali i znalost dopravních značek,“ shrnuje průběh přednášek preventista městské policie Miloslav Lejsek. 

Městská policie také pro žáky pátých ročníků základních škol připravuje přednášky na téma kyberšikana a počítačová kriminalita, sedmé ročníky se seznámí s chodem městské policie, tabákovým zákonem, kompetencemi strážníků v dopravě a činností v oblasti prevence kriminality.