Strážníci preventivně působí na studenty

Jablonec nad Nisou - Městská policie pokračuje v preventivních programech na středních školách a odborných učilištích, konkrétně svou pozornost zaměřila na studenty prvních ročníků.

„Hlavním tématem přednášek byl zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, tzv. tabákový,“ připomíná Miloslav Lejsek z oddělení prevence kriminality jablonecké MP. Strážníci navíc představili svou běžnou činnost, příkazní řízení, právní odpovědnost mládeže a hovořili také o dopravě. „Od začátku roku proběhlo osm přednášek, kterých se podle statistiky zúčastnilo 250 studentů,“ připomíná Lejsek.