Právě se nacházíte:

Strážník roku 2016

V obřadní síni jablonecké radnice v pátek proběhlo slavnostní vyhlášení nejlepších strážníků. Strážníkem roku 2016 se stal Jaroslav Brožek, operátor kamerového dohlížecího systému, který byl vyhlášen nejlepším strážníkem roku už v roce 2009 a oproti loňsku si polepšil o jednu příčku. Druhým nejlepším za rok 2016 je strážník dopravní a hlídkové služby Lukáš Lejsek. Třetí ocenění si odnesl okrskář ze Žižkova Vrchu Bronislav Novák.   

Titul Strážník roku uděluje městská policie ve spolupráci s vedením města již od roku 2008. „Mezi základní kritéria hodnocení patří plnění povinností vyplývajících ze zákona o obecní policii, plnění úkolů nad rámec pracovních povinností, množství zjištěných a následně řešených událostí, kvalita zpracování spisového materiálu a úroveň vystupování,“ vysvětluje ředitel Městské policie Luboš Raisner.

Návrhy na ocenění strážníků podávají vedoucí operačního střediska a vedení městské policie. Z těchto návrhů jsou pak vybráni 3 nejlepší.

Slavnostní oceňování proběhlo za účasti primátora města Petra Beitla, zástupců Policie ČR, zástupců HZS LK, Rychlé záchranné služby Libereckého kraje a ČČK Jablonec nad Nisou a dalších hostů. „Městská policie neustále dokazuje, že je důležitou a potřebnou součástí Jablonce. Ten posun od někdejších černých šerifů k současnému týmu městské policie je obrovský. Vaše práce je ve městě nezastupitelná, ať už jde o práci v oblasti přestupkové činnosti nebo obyčejnou lidskou pomoc, kterou bohužel málokdy poskytne někdo jiný než městská policie,“ řekl primátor Beitl. Ujistil strážníky, že i nadále bude podporovat a podněcovat růst jejich mezd a vyjádřil jim svůj dík za jejich práci.

Ocenění strážníci

Strážník roku 2016

1.    Jaroslav Brožek – nástup k MP 1.3.2002, operátor kamerového dohlížecího systému, Strážník roku 2009 a na 2. místě Strážníka roku 2015, řídící střeleckého výcviku MP Jbc, převzal také poděkování za 15 odpracovaných let v uniformě MP
2.    Lukáš Lejsek – nástup k MP 11.10.2012, strážník dopravní a hlídkové služby, podílel se na zabezpečení projektu prevence kriminality 
3.    Bronislav Novák – nástup k MP 1.6.2008, strážník okrskář Žižkův vrch, 2. místo Strážníka roku 2010 a 2012 a 3. místo v roce 2013, velmi dobrá spolupráce s okrskářem Policie ČR

Poděkování za 10 odpracovaných let obdrželi:

Lukáš Juřík – strážník dopravní a hlídkové služby, Luboš Nigrin – okrskář Mšeno, Oborník Aleš – strážník dopravní a hlídkové služby

Poděkování za 15 odpracovaných let obdrželi:

Jaroslav Brožek – Strážník roku 2016, Miroslav Pospíšil - strážník dopravní a hlídkové služby

Poděkování za 25 odpracovaných let obdrželi:

Karel Bobek - vedoucí dopravní a hlídkové služby, Karel Kováč - strážník dopravní a hlídkové služby, Pavel Matouš – operátor operačního systému

Městská policie Jablonec nad Nisou v letošním roce slaví 25 let své existence. Ve čtvrtek 11. května hostí na území města Kolegium městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy. 

Související informace ze zprávy o činnosti MP Jablonec nad Nisou za rok 2016 předložené zastupitelům v březnu 2017:

Vývoj celkové trestné činnosti na území statutárního města Jablonec nad Nisou za období roku 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016

ROK

2011

2012

2013

2014

2015

2016

CELKOVÝ POČET TČ

1 538

1 423

1 431

1 468

1 193

918

ROZDÍL MEZI ROKY

-115

+8

+37

-275

-278

Zdroj: PČR, 2017

V roce 2016 došlo oproti roku 2015 k výraznému poklesu krádeží prostých celkem o 169 činů (-40 %), krádeží vloupání celkem o 101 činů (-52 %), poškozování cizí věci o 155 činů (-64 %) a krádeží věcí z automobilů o 74 činů (-67 %). Naopak ve stejném období došlo k výraznému nárůstu loupeží o 9 činů (2násobek roku 2015) a šíření toxikomanie o 8 činů (2,5násobek roku 2015). 

Počet přestupků dle typu v roce 2013, 2014, 2015 a 2016

TYP PŘESTUPKU

ROK 2013

ROK 2014

ROK 2015

ROK 2016

POROVNÁNÍ

2015/2016

§ 125c (doprava)

5 867

6 312

5 241

4 951

-290

§ 30 (tabák a alkohol)

121

160

102

46

-56

§ 46/1,2 (vyhlášky a nařízení)

318

310

230

80

-150

§ 47 (veřejný pořádek)

966

929

674

576

-98

§ 49 (občanské soužití)

8

0

3

9

+6

§ 50 (majetek)

277

279

138

101

-37

Ostatní

1

2

7

23

+16

CELKEM

7 557

7 992

6 395

5 786

-609

Zdroj: MP, 2017

Oproti roku 2016 došlo k poklesu počtu přestupků téměř ve všech sledovaných oblastech. Jedním ze zásadních důvodů poklesu je zřízení dvou pozic asistentů prevence kriminality, kteří ve městě působí do července 2015. 
Celkový stav MP k 31. 12. 2016 byl 54 zaměstnanců, z toho 50 strážníků s osvědčením Ministerstva vnitra a 2 asistenti prevence kriminality a 2 civilní zaměstnanci.