V budoucnu budou zápisy do škol i školek jen elektronické

Jablonec nad Nisou - Letošní zápisy do škol a školek proběhly opět bez dětí. Důvodem byla pandemie koronaviru a opatření proti ní. Na základě dvouletých zkušeností s novou formou zápisu, budou v Jablonci nad Nisou nadále jednotně zápisy do obou druhů zařízení i nadále elektronické. Do prvních tříd jabloneckých základních škol by tak v září měly nastoupit necelé čtyři stovky dětí, do školek bylo pro školní rok 2021/2022 přijatých pět set dětí. 

Statutární město zřizuje devět základních škol. Ty pro školní rok 2021/2022 počítají s otevřením 17 prvních tříd, do kterých nastoupí 390 prvňáčků, 150 dětí má povolený odklad povinné školní docházky, což je o polovinu více než při loňském zápisu. „Už druhým rokem proběhl zápis elektronickou formou. I letos museli ředitelé škol v mnoha případech kontaktovat rodiče a upozorňovat je na nedostatky v žádostech, vyzývat k doplnění chybějících údajů a v případě žádostí o odklad i o doložení povinných příloh,“ říká Zdeňka Květová, vedoucí oddělení školství jabloneckého magistrátu.

Také zápisy do mateřských škol proběhly zcela jinak. Na rozdíl od těch základních, měli v tomto případě rodiče k dispozici více variant, jak žádost o přijetí podat. Naprostá většina zvolila vhození formuláře s přílohami do schránky školky. Část rodičů se domluvila s ředitelkou vybrané školky na osobním předání, datovou schránku, e-mail nebo poštovní doručení volilo minimum rodičů. 

Do jabloneckých školek bylo přijato celkem 500 dětí ze spádové oblasti. „Překvapivé bylo, že se k zápisu dostavilo více dětí než loni, přestože se jich rodí v posledních letech téměř stejný počet,“ konstatuje Květová. Pouze ve výjimečných případech některé jablonecké školky mohly přijmout i děti, které nemají trvalé bydliště v Jablonci nad Nisou. „Právě trvalé bydliště je základním kritériem pro přijetí. Rodiče nepřijatých dětí, zpravidla mladších tří let, mohou využít služby některé ze soukromých zařízení, popř. dětskou skupinu. Pokud zvolené zařízení patří mezi ty registrované, pak město každému jabloneckému dítěti ve věku 2-5 let při splnění daných podmínek přispívá 1 000 Kč měsíčně na školné,“ upozorňuje náměstek primátora pro oblast humanitní David Mánek. 

Mnozí rodiče však své dítě nepřihlásili do třídy předškoláků, ani nezapsali do první třídy. Takovým rodičům hrozí pokuta, říká Zdeňka Květová: „Pro pětileté děti je předškolní vzdělávání povinné. Bohužel mnoho rodičů k předškolní docházce své děti nepřihlásilo, a tak jim hrozí pokuta za nesplnění zákonné povinnosti.  Stejně tak hrozí i řadě rodičů, kteří nenechali zapsat své šestileté dítě k povinné školní docházce. Proto se dá reálně předpokládat, že počty zapsaných dětí a žáků se do začátku školního roku 2021/2022 ještě změní.“

Jablonecké školy mají za sebou už dva elektronické zápisy. Na základě získaných zkušeností se statutární město rozhodlo sjednotit zápisy do základních i mateřských škol do jednotné formy, a to elektronické. „Webový portál usnadní průběh zápisu dětí do mateřských i základních škol, pro zákonné zástupce bude transparentní a uživatelsky vstřícný pro všechny zúčastněné strany,“ je přesvědčena Zdeňka Květová.