V červnu projednají zastupitelé strategii rozvoje nemocnice a výhled na příštích deset let

Zastupitelé uložili řediteli Nemocnice Jablonec Vítu Němečkovi úkol připravit návrh strategie udržitelnosti a rozvoje organizace a výhledy jejího hospodaření do příštích deseti let, a to včetně možných variant. Návrh by měli zastupitelé projednat nejpozději v červnu tohoto roku.

Návrh může být předložen i s variantami nebo doporučeními. „Nejprve jej projedná rada nemocnice, poté rada a zastupitelstvo města společně s návrhy variant rozvojových scénářů udržitelnosti s výhledem na příštích deset let (2023-2033), a to nejpozději v červnu 2023,“ konstatuje jablonecký primátor Miloš Vele s tím, že vedení nemocnice navrhuje svému zřizovateli záměr transformovat nemocnici na akciovou společnost a minoritní vstup Libereckého kraje do její majetkové struktury. Zastupitelé požádali také o předložení materiálu lékařským odborům. „To určitě nebude problém, protože půjde o materiál veřejný,“ dodává Vele.

Společně s tímto bodem projednali zastupitelé také změnu zřizovací listiny a vzali na vědomí znění petice proti záměru vedení Nemocnice Jablonec na její transformaci. V diskuzi k petici proti transformaci nemocnice vystoupili jako hosté Dagmar Žitníková, zdravotní sestra a předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů MUDr. Martin Engel a lékař jablonecké nemocnice MUDr. Miroslav Adam. Všichni tři odmítli transformaci jablonecké nemocnice, připomněli údajnou nejistotu pro dosavadní zaměstnance, apelovali na zastupitele, aby zachovali současný stav zařízení a ohradili se proti úkolu, aby strategii nemocnice na dalších deset let

vypracoval právě ředitel Němeček. To však konečné rozhodnutí jabloneckých zastupitelů, aby ředitel nemocnice připravil varianty rozvoje zdravotního zařízení na příštích deset let, nezvrátilo.