V Jablonci se intenzívně pracuje na dokončování povrchů ulic

Jablonec letos zažil nejbohatší sezónu na výkopy od roku 2009. Po celém městě se pracovalo na více jak 200 stavebních akcí na komunikacích. Aktuálně se provádějí dokončovací práce na výkopech tak, aby bylo možné řádně provádět zimní údržbu. Tento a příští týden se asfaltují poslední velkoplošné opravy, následovat bude dosypávání okrajů, pokládání obrub, instalace uličních vpustí a dopravního značení.  

„Práce ve velké většině provádějí jablonecké technické služby. Tento týden se hlavně pracuje s finišerem, pokládají se asfaltové povrchy. Pak se pak budou k jednotlivým akcím vracet, aby je dokončili, dosypali okraje, položili obrubníky a provedli vše potřebné, abychom mohli komunikace v pořádku převzít,“ vysvětluje Pavel Kozák, vedoucí odd. správa komunikací magistrátu. 

Z důvodu asfaltování bude ještě v následujících dnech omezena doprava např. v ulici Sadová, Smetanova, Nemocniční, Na Roli nebo Generála Mrázka. Do Sadové a Mechové ulice se stavbaři vrátí příští rok, aby položili definitivní povrch, ten letošní je pouze provizorní, aby bylo možné provádět zimní údržbu. Naopak oddychnout od uzavírek a výkopů v ulici si mohou obyvatelé ulic Vodní, Plynární, Okružní, Ladova, Průmyslová nebo Nemocniční. 

Ulice Komenského v blízkosti stavby obchodního domu Central bude pro dopravu průjezdná, ale bez omezení se kvůli probíhající stavbě neobejde. 

Kopala se voda, kanalizace, elektrika, ale hlavně plyn

Do oprav ulic chodníků, cest, parkovišť, zábradlí, ale i dopravních značek letos radnice vložila 25 milionů korun. Správci inženýrských sítí komunikace většinou opraví v šíři výkopu, město pak povrchy dokončuje. „Řada výkopů souvisí s masivní obnovou plynárenské sítě, plynaři investovali do jablonecké infrastruktury kolem 60 milionů, což je jednoznačně pozitivní, i když to s sebou přineslo komplikace v dopravě,“ konstatuje náměstek primátora Miloš Vele. 

Rozsáhlá obnova se týkala nejen plynu, ale i dalších inženýrských sítí – kanalizace, vody, elektro a optických kabelů. Jen rekonstrukce plynovodů byla rozdělena do celkem 5 etap, do určité míry souvisela s probíhající revitalizací teplárenské soustavy a zasáhla hlavně centrum města, Žižkův Vrch a oblast kolem nemocnice. Leckdy se v jednom výkopu střídalo více firem a více správců inženýrských sítí.

Vedle výkopových prací se odehrávaly také velkoplošné opravy komunikací – např. ulice Pod Kynastem, Zahradní, Pod Servisem, Strmá nebo Klidná, opraveno na náklady města bylo také více než 500 m chodníků. Kolem půl milionu stály opravy a rekonstrukce schodišť ve městě, např. v ulicích Polní, Sadová, V Nivách nebo Podhorská. Rozšíření parkovacích míst přinesla oprava a odvodnění parkoviště u bytových domů v Erbenově ulici za 1,2 milionu korun. I v příštím roce se bude pokračovat v letos započatých úpravách stezky kolem přehrady za saunou, které spočívaly hlavně ve zpevnění a výměně dožilé dřevěné palisády. Opravy a výměny zábradlí u mostních objektů a podél komunikací si vyžádaly kolem 700 tisíc korun.