V Jablonci vypuknul jarní úklid

Oficiální jarní úklid jabloneckých ulic začal 24. března. Přípravné ruční i strojové práce byly zahájeny již o týden dříve, a to v sobotu 16. března. Zaměstnanci magistrátu města zmapovali a označili výtluky na silnicích prvních tříd, které jsou průběžně opravovány. Město přistoupí k velkoplošné opravě povrchu šesti komunikací. Pracovníci Technických služeb Jablonec nad Nisou průběžně uklízí nečistoty v deponii sněhu U Přehrady. Na úklidové práce město využije zhruba patnáct pracovníků veřejných prací a okolo pěti odsouzených z Věznice Rýnovice.

„Vývoj počasí by již neměl zásadním ohrozit plán jarního úklidu. Technické služby proto začaly se strojovým i ručním čištěním komunikací. Předpokládáme, že strojové mytí bude probíhat ve stejném rozsahu jako v loňském roce,“ informuje náměstek pro ekonomiku a majetek města Štěpán Matek a doplňuje: „Letošní úklid města bude bezesporu náročnější jak na práci, tak co se týče finančních nákladů. V zimním období bylo spotřebováno podstatně více posypového materiálu, k čemuž přispělo i lednové vyhlášení kalamitního opatření prvního stupně. Následně docházelo k častým výkyvům počasí.“ 

Harmonogram jarního úklidu je rozdělený do devíti týdnů. Tradičně se s úklidem postupuje od středu města, okolí přehrady a ulice Palackého. Úklidové práce by měly skončit v posledních květnových dnech v Proseči. „Časový harmonogram může být ovlivněn počasím, množstvím posypového materiálu po zimní údržbě, který se vdané lokalitě nachází, a parkujícími vozidly, která průběh jarního úklidu ztěžují,“ říká pověřený vedoucí technického odboru Pavel Kozák s tím, že se často technické služby setkávají i s řidiči, kteří nereagují na oznámení, která upozorňují na chystaná technické čištění. 

V návaznosti na harmonogram úklidu jabloneckých ulic budou prováděny ruční práce pracovníky veřejně prospěšných prací. „V letošním roce nám Úřad práce na veřejně prospěšné práce uvolnil zhruba  třetinu počtu pracovníků, takže na jarní zametání tak, abychom neohrozili naše další aktivity, tedy rovněž termínované jarní úklidy zeleně, každodenní úklidy separačních kontejnerových stání, práce pro školy a školky atd., můžeme na zametání chodníků uvolnit okolo patnácti osob,“ informuje vedoucí oddělení organizace a personál veřejných prací Hana Dašková s tím, že v tomto případě pracovníci vykonávají práci na základě požadavků technických služeb, a to ruční úklid chodníků a míst, která nejsou přístupná pro strojové čištění.

Oprava komunikací
Minulý týden pracovníci města označili výtluky na silnicích prvních tříd a komunikací, kde jezdí městská hromadná doprava. Obalovna již zahájila svůj provoz, a proto technické služby mohou provádět opravy značených výtluků na komunikací města. Zároveň je vytipováno šest ulic, u nichž je v jednání velkoplošná oprava. Jedná se například o ulici Pasecká, Pivovarská, Žitná a Jeronýmova. 
Město má ve správě okolo 140 km chodníků, na kterých se provádí předmetací práce. Ty předcházejí strojovému čištění. Z velké části se jedná o lité chodníky, které jsou již za svou životností. Město proto má, jako každý rok vytipované lokality, které budou v letošním roce opraveny. 

Změna dopravního značení
Po zimním období dochází rovněž ke změně dopravního značení na letní provoz. Stahují se značky upravující provoz za sněhu. Komunikace budou osazovány opět zpomalovacími prahy. I zde apelujeme na řidiče, aby vzhledem ke změnám dopravního značení dbali zvýšené opatrnosti.
Město bude také postupně otvírat schodiště, která byla přes zimu uzavřená.

Postupný úklid deponie
Navezený sníh na městkou deponii postupně odtává a odkrývá velké množství komunálního odpadu. Odpadky jsou průběžně pracovníky technických služeb odklízeny.