V Lukášově bude obnovený pomník obětem 1. světové války

Započala obnova památníku obětem 1. světové války v Lukášově. Práce potrvají do půlky srpna a cena díla vzešlá z výběrového řízení je 331 tisíc korun, přičemž státní dotace činí 305 tisíc korun. 

Město se rozhodlo zrekonstruovat lukášovský pomník obětem 1. světové války, který původně stával na kraji dnešní ulice Československé armády. „Odtud byl přenesený – nevíme přesně, kdy – do parčíku vzniklého napojením Lukášovské ulice na ulici Československé armády,“ vysvětluje Ivan Rous ze Severočeského muzea a pokračuje: „V parku se nachází základy – trámoví a spodní základový sokl pomníku. Jeho tělo a hlavice jsou v parku Generála Mrázka. Při odstranění či povalení pomníku přímo v Lukášově byla pravděpodobně poškozena spodní část těla, která byla následně odříznuta. V hlavici byl vybroušen kříž a torzo pomníku bylo opět použito s bronzovou tabulkou, na které je nápis Bojovníkům za svobodu vlasti 1938-1945 a obětem bezpráví 1948-1989.“

Od 17. června začala oprava, která spočívá v osazení existujícího soklu na nové základy a ve zhotovení kopie tehdejšího pomníku, a to podle původní dokumentace. Hotovo by mělo být v srpnu, zhotovitelem díla bude pan Jakub Jurek. „Městu se podařilo získat dotaci z Ministerstva obrany ve výši 305 tisíc korun v rámci Výzvy na zabezpečení péče o válečné hroby,“ říká vedoucí oddělení dotací Iveta Habadová.

„Pro stavbu pomníku se využije stávající trámoví se základovým soklem. Trámoví dělníci rozeberou a sokl otočí o 180 stupňů.  Základy podbetonují a jednotlivé díly pomníku spojí ocelovými trny s chemickou kotvou. Pomník by pak měl mít původní výši, a to cca 2,8 metru,“ popisuje opravu Miroslav Kopecký z oddělení investiční výstavby.  Na opraveném památníku se objeví původní nápisy ve znění „Zur Erinnerung an unsere im Weltkriege 1914-1918 gebliebenen Heimatsöhne“ (Na památku našich synů, kteří padli za vlast ve světové válce 1914-1918), jména padlých a dále dodatek se jmény obětí z let 1939-1945.

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Ministerstva obrany.

Foto ilustrační