V projektech prevence kriminality je Jablonec nejúspěšnější

Jablonec nad Nisou byl opět úspěšný v žádosti o dotace z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra. Letos bylo podpořeno částkou 1 688 tisíc korun celkem pět projektů. V Libereckém kraji patří Jablonec k nejúspěšnějším, co se týká schválených žádostí na projekty v oblasti prevence kriminality. 

Díky dotaci Ministerstva vnitra bude ještě na podzim vybudováno veřejné osvětlení podél Bílé Nisy v úseku Harrachovská-U Hřiště. Využívanou cestu pro pěší osvítí celkem 28 sloupů veřejného osvětlení. Celkové náklady jsou 1,5 milionu, dotace z ministerstva byla přiznána v maximální výši 550 tisíc korun. V rámci projektů Jablonec nad Nisou – Osvětlení rizikových lokalit už v minulosti bylo vybudováno veřejné osvětlení v Tyršově parku (2013) a také na stezce kolem přehrady od sauny k zátoce Cikánka (2017). 

Další podpořeným projektem byl výchovně vzdělávací program pro děti a jejich rodiče, s názvem Nezakopni o paragraf. V rámci programu jsou děti seznámeny se společenskými normami a zákony zajímavou interaktivní prožitkovou formou. Pro rodiče jsou připraveny besedy. Program probíhá od dubna do listopadu 2018, jedná se o několik jednodenních setkání a třídenní pobyt pro skupinu 15 dětí převážně z druhého stupně základní školy vytipovaných pracovnicemi OSPOD. Na tento projekt byla poskytnuta dotace ve výši 40 tisíc korun. 

Tradičně také MV ČR podpořilo asistenci prevence kriminality částkou 535 tisíc na rok. Třicet tisíc získal také již tradiční projekt Bezpečí v každém věku, což je program určený zejména seniorům a učí je, jak předcházet fyzickému konfliktu. Dotaci 550 tisíc korun získalo statutární město Jablonec nad Nisou na zlepšení kvality technologií obsluhy kamer městského kamerového a dohlížecího systému.