V Semilech bude obor zaměřený na hasiče

Integrovaná střední škola v Semilech otevře v září příštího roku nový čtyřletý studijní obor Požární ochrana, zakončený maturitou.  

„Naše škola je jediná v Libereckém i Královéhradeckém kraji, kde je možné studovat tento obor," potvrdil Jiří Malý, ředitel ISŠ Semily.

Studijní obor připravuje žáky pro výkon středních řídicích a technických funkcí v Hasičském záchranném sboru ČR, v oblasti požární prevence a pro výkon funkcí v rámci státního požárního dozoru.

Absolvent se uplatní při výkonu služby v jednotkách požární ochrany, v oblasti požární prevence nebo v oblasti ochrany obyvatelstva. Uplatnění naleznou také na úseku krizového řízení a havarijního plánování, jako odborně způsobilá osoba na úseku požární ochrany i jako lektor odborných předmětů z oblasti požární prevence. Absolvent může pokračovat v prohlubování svých znalostí při studiu na vysoké škole. „Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupin B a C," doplnil Jiří Malý.