V Sokolí ulici se začal stavět sportovní areál

Stromy a křoviny, které nebyly v dobré kondici, ustoupily výstavbě víceúčelového areálu v jablonecké Sokolí ulici. Chystá se zde stavba víceúčelového sportovního areálu za téměř 16 milionů korun. Minulý týden začalo město s prvními zemními pracemi, hotovo by mělo být na podzim příštího roku.  

Nový sportovní areál vznikne na zanedbaném školním pozemku, který sloužil v minulosti škole v 5. květnu pro pozemkovou výchovu. „Nabídneme tak moderní sportoviště jak pro školáky a mateřinku v Lovecké ulici, tak i pro veřejnost z blízkého okolí. Podobné sportoviště v této lokalitě citelně a dlouho chybí,“ říká jablonecký náměstek pro rozvoj města Lukáš Pleticha. 

„Staveniště se nalézá v zastavěném intravilánu města mezi ulicemi Sokolí, SNP, Jarní a Lovecká na městském pozemku,“ přibližuje místo budoucího sportoviště Radka Poprová z oddělení investiční výstavby magistrátu.

Hřiště, dráha, pískoviště

Největší finanční objem zakázky tvoří hrubé terénní úpravy. „Je nutné srovnat plochu pro víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem velké 968 m2. Terén podepřeme opěrnými gabionovými zdmi a svah zpevníme betonovými tvarovkami. Pro odvodnění areálu je třeba vytvořit drenážní systém,“ popisuje projekt náměstek Pleticha a dodává, že součástí odvodnění bude kromě rozsáhlého drenážního trubního systému a žlabů také podzemní retenční nádrž s přepadem do kanalizace.

Kromě velkého kříště s umělým povrchem tu vznikne běžecká dráha pro sprint na 60 metrů s doskočištěm pro skok daleký, travnatá sportovní víceúčelová plocha s herními prvky a zakrytým pískovištěm, jíž budou ponejvíce využívat právě děti ze školky v Lovecké. „Vybudujeme také zázemí pro školní děti se šatnou a toaletami, učitelé zde budou mít kabinet s malým skladem a přístřeškem pro převlékání. A celý areál bude oplocený,“ popisuje projekt Poprová.

Příští rok o prázdninách

Stavba potrvá dva roky a vyžádá si 18,5 mil. Kč včetně DPH z městské pokladny. Letos se zatím na základě podrobného dendrologického průzkumu vykácely vzrostlé dřeviny ve špatné kondici a ty, které musely ustoupit stavbě. Také se odbouraly všechny drobné betonové konstrukce a oplocení. „Nyní se štěpkuje a do konce stavební sezóny chceme provést hrubé terénní úpravy a odvodnění plochy, vše ale závisí na klimatických podmínkách,“ připomíná vedoucí oddělení investiční výstavby Pavel Sluka s tím, že stavba bude pokračovat podle aktuálního počasí hned na jaře. „Předpokládáme, že hotovo by mělo být do konce prázdnin příštího roku,“ dodává Sluka. 

V hotovém sportovním areálu se pak ještě vysadí listnaté dřeviny, jehličnany, keře a trvalky jako náhrada za vykácenou zeleň, založí se zátěžový a pobytový trávník. „Takovou příjemnou novinkou bude bludiště z tvarovatelných dřevin a zastíněné pískoviště,“ uzavírá Lukáš Pleticha.