Veřejné osvětlení vyžaduje obnovu

V Jablonci nad Nisou je 6388 sloupů veřejného osvětlení a 42 nasvětlení přechodů pro chodce. Většina veřejného osvětlení je ve vlastnictví společnosti TSJ s. r. o., část ale patří městu. Zastupitelé schválili záměr převodu veškerého veřejného osvětlení do majetku města.   

Nové uspořádání sjednotí vlastnické vztahy a vyřeší problematiku veřejné podpory při financování údržby a obnovy majetku, který není ve vlastnictví města. „Stávající stav veřejného osvětlení vyžaduje masivní investice a záměr a následné schválení převodu veřejného osvětlení do vlastnictví města nám usnadní financování potřebných úprav,“ vysvětluje náměstek primátora Miloš Vele.  

K převodu veřejného osvětlení dojde snížením základního kapitálu společnosti TSJ s. r. o. nepeněžním plněním, následně bude provedena analýza na jejímž základě dojde k uzavření smlouvy o správě veřejného osvětlení. 

Veřejné osvětlení včetně nasvícení přechodů v Jablonci nad Nisou spravuje společnost TSJ s. r. o. Veřejné osvětlení je v provozu 4100 hodin ročně se spotřebou 2,5 milionu kWh. Výdaje města na jeho provoz jsou dlouhodobě ve výši 16 milionů ročně.