Vzdělávání seniorů se v Jablonci daří

Virtuální univerzita třetího věku (VU3V) v jablonecké městské knihovně oslavila pět let trvání. Zimní semestr zahájil náměstek primátor pro oblast humanitní a sociální David Mánek. 

„Velmi rád jsem se zhostil zahájení zimního semestru Virtuální univerzity třetího věku. Je potěšující, že během pěti let se v ní vystřídalo 170 zájemců, deset již promovalo a devět jich ve studiu pokračuje, protože je to baví,“ konstatuje náměstek David Mánek a připomíná, že univerzita v městské knihovně není jedinou vzdělávací možností v Jablonci nad Nisou. „Senioři se mohou vzdělávat v uměleckých disciplínách v akademiích ZUŠ a Centra sociálních služeb.“  „Virtuální Univerzita třetího věku aneb vzdělávání seniorů v regionech je jedna z forem celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze,“ říká ředitel městské knihovny v Jablonci nad Nisou Zbyněk Duda s tím, že cílem je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit a zároveň podporovat sociální kontakt posluchačů v daných lokalitách. Studia se mohou účastnit občané České republiky důchodového věku nebo invalidní důchodci.

„Společná výuka probíhá v konzultačním středisku jednou za 14 dní. Výukové materiály ke kurzům jsou posluchačům během semestru kdykoli přístupné přes internet a každý kurz obsahuje šest vyučovacích videopřednášek.,“ připomíná Dana Foltýnová, která v Jablonci vede konzultační středisko a studium organizuje. Podle jejích slov se posluchač, který splní studijní povinnosti a absolvuje šest individuálních kurzů, může v příslušném semestru zúčastnit také slavnostní promoce v aule ČZU. K povinnostem posluchače patří uhradit studijní poplatek v konzultačním středisku, minimálně 80% účast na společné výuce a vypracovat test za každou z videopřednášek i závěrečný testu. 

Akademie ZUŠ sice už letos rozeběhla svou výuku, slavnostní inaugurace je však plánovaná na čtvrtek 31. října od 17 hodin v budově školy v Podhorské ulici a Akademie CSS naopak letos slavnostně končí 27. listopadu, a to ve 14 hodin v obřadní síni radnice. 

Realizované kurzy v městské knihovně: 

zimní semestr ZS / letní semestr LS, celkem 11, aktuálně je otevřený 12. kurz, kurzy jsou součástí studijního programu Svět okolo nás:

•    Astronomie - ZS 14/15
•    Etika jako východisko z krize společnosti - ZS 14/15
•    Evropské kulturní hodnoty - LS 14/15
•    Barokní architektura v Čechách - ZS 15/16
•    Umění rané renesance v Itálii - LS 15/16
•    Život a dílo Michelangela Buonarroti - ZS 16/17
•    Hudební nástroje - LS 16/17
•    České dějiny a jejich souvislsoti - ZS 17/18
•    Gian Lorenzo Bernini - génius evropského baroko - LS 17/18
•    Dějiny oděvní kultury I - ZS 18/19
•    Dějiny oděvní kultury II - LS 18/19
•    Dějiny oděvní kultury III – ZS 19/20