Za Hrází bezpečněji a pohodlněji k přehradě

Jablonec nad Nisou - U přehrady v ulici Za Hrází směrem od parkoviště se rozšiřuje vozovka kvůli zlepšení dopravní situace u domova pro seniory. Staví se také schody kvůli komfortnějšímu přístupu k přehradě. Celá akce bude hotová ještě letos a městskou pokladnu vyjde na 2,5 milionu korun.

Rozšíření komunikace je žádoucí kvůli lepší dopravní obslužnosti a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v lokalitě. Otevřením domova pro seniory výrazně vzrostl pohyb lidí v oblasti a stávající silnice nestačila. Dvě proti sobě jedoucí auta se vyhýbala jen obtížemi, navíc byli výrazně ohroženi chodci, kteří tamtudy šli například do sauny nebo k přehradě 

„Projektová příprava započala před dvěma lety a s vlastní realizací už jsme počítali při tvorbě rozpočtu na letošní rok,“ říká Miloš Vele, náměstek primátora pro ekonomiku a majetek města. „Kromě toho, že se vozovka rozšíří na dva pruhy, stavíme i nový chodník podél cesty, která vede od přehrady kolem domu pro seniory směrem k mincovně a také schodiště, které vede ke stánku u přehrady, aby lidé nemuseli sbíhat po svahu,“ dodává Vele.